SGP doet mee aan Opschoondag

Teams van de SGP Ridderkerk hebben op zaterdag 20 maart 2021 meegedaan aan de landelijke Opschoondag. Zij ruimden in tweetallen in de wijken Rijsoord en Slikkerveer zwerfafval op. ‘In een schone buurt is het prettiger wonen. Het laten rondslingeren van zwerfafval en illegale vuilstort is daarom erg onfatsoenlijk, en ook slecht voor de leefbaarheid van onze wijken en buurten. Als SGP willen we dat hier meer aandacht voor komt. Daarom zetten we ons op een dag als vandaag ook actief in om deze rommel op te ruimen,’ vertelt SGP-fractievoorzitter Daan Kardol.

Eerder pleitte de SGP in de gemeenteraad al met succes voor een strenge aanpak van overlastgevend gedrag, zoals het dumpen van afval en vandalisme. Het college moet nu een plan maken met maatregelen om deze aanpak uit te voeren. Dit plan wordt waarschijnlijk rond de zomer afgerond. Ook steunde de SGP het voorstel om Ridderkerk ‘afvalarm’ te maken door bijvoorbeeld meer afvalbakken neer te zetten op plaatsen waar veel afval rondslingert. ‘We denken hierbij aan verschillende locaties. Al eerder viel ons bijvoorbeeld op dat langs de (fiets)routes naar de McDonalds aan de Rotterdamseweg veel lege zakken, dozen, flesjes en blikjes liggen. Daar kunnen bijvoorbeeld ‘blikvangers’ worden geplaatst’, aldus Daan Kardol.