Lokaal

SGP Ridderkerk bezoekt zorginstellingen

De SGP Ridderkerk heeft op zaterdag 19 februari 2022 mandarijnen bezorgd bij de Ridderkerkse zorginstellingen ‘t Ronde Sant, het Jasmijnhuis, het Anjerhuis, de Riederborgh en Salem. Met deze actie wil de SGP haar waardering uitspreken voor al het zorgpersoneel dat dagelijks zorgt voor onze Ridderkerkse ouderen. De mandarijnen werden bezorgd door verpleegkundige en kandidaat-raadslid Rick van de Waerdt.

‘Onze ouderen verdienen een waardige oude dag. Dat is echter niet vanzelfsprekend. Uit mijn eigen ervaring als verpleegkundige in de ouderenzorg weet ik dat veel ouderen kampen met eenzaamheid. Juist daarom verdienen ouderen onze liefdevolle zorg. Wij hebben als SGP dan ook veel waardering voor al het zorgpersoneel dat werkt in de ouderenzorg. Dat willen wij met deze actie laten blijken’, vertelt Van de Waerdt.

Veel Ridderkerkers hebben te maken met dementie in hun omgeving, bijvoorbeeld een dementerende vader, moeder, opa of oma. Door de vergrijzing zal dit naar verwachting alleen maar toenemen. De SGP vindt het daarom belangrijk dat Ridderkerk een “dementievriendelijke” gemeente is, waar dementerende ouderen en hun naasten worden ondersteund. ‘In de Ridderkerkse zorginstellingen gebeurt al veel aan zorg bij dementie. Het Jasmijnhuis en het Anjerhuis zijn zelfs helemaal gericht op zorg bij dementie. Als SGP zijn we blij met dit soort projecten. Wat ons betreft blijft de gemeente in de toekomst dit soort initiatieven steunen’, aldus Van de Waerdt.