SGP stelt vragen over verkeersveiligheid bij scholen

De SGP maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Margriete van Comenestraat. Dat blijkt uit vragen die SGP-raadslid Anton Rottier aan het college heeft gesteld. Veel leerlingen en hun ouders maken van de Margriete van Comenestraat gebruik om naar het Maximacollege, de Dr. Schaepmanschool of de ds. G.H. Kerstenschool te gaan. 

Aan het begin van de straat, aan de kant van de voormalige huishoudschool, is er een beperkte strook waar auto’s op straat geparkeerd mogen worden. Van verschillende kanten kreeg de SGP te horen dat dit bij het begin en het einde van de schooldag tot onveilige en ongewenste verkeersituaties leidt. Omdat er om geparkeerde auto’s heen moet worden gereden, is er van een normaal tweerichtingsverkeer geen sprake. Bovendien leidt dit ook tot opstoppingen op de Koninginneweg/Sportlaan.

“We hebben het hier over kwetsbare weggebruikers: kinderen en tieners die met de fiets van en naar school gaan en hier in een onoverzichtelijke verkeerssituatie belandden. Hun veiligheid staat voor ons voorop. Daarom willen wij weten wat het college gaat doen om de verkeersveiligheid op deze locatie te vergroten”, zo licht Rottier zijn vragen toe.