SGP vestigt aandacht op lege pot starterslening

Op dit moment heeft de gemeente geen budget beschikbaar om aan starters een starterslening te verstrekken. Voor de SGP reden om hierover vragen aan het college te stellen. “De woningmarkt is nog steeds oververhit. Een steun in de rug voor de starter blijft dan ook welkom”, zegt fractievoorzitter Daan Kardol.

In 2019 is door de raad de Startersverordening aangepast en wordt eind dit jaar de evaluatie van SVn-leningen verwacht. “Vooruitlopend op deze evaluatie heeft de SGP gevraagd te bezien of het realistisch en haalbaar is om nog in 2021 nieuw budget beschikbaar te stellen. Ook kan het zijn dat er al aanleiding is om de hoogte van de maximaal te verkrijgen lening opnieuw verder te verhogen.”, aldus Kardol.