SGP vraagt aandacht voor ouderen

De SGP Ridderkerk heeft op 4 en 5 december 2020 mandarijnen bezorgd bij de Ridderkerkse verpleeghuizen Reyerheem, de Riederborgh en Salem. Met deze actie wil de SGP Ridderkerk aandacht vragen voor onze ouderen in de laatste, donkere maand van het jaar. De mandarijnen werden overhandigd door Rick van de Waerdt, kandidaat-Kamerlid voor de SGP.

“Zelf heb ik jarenlang in de ouderenzorg gewerkt. Vanuit die ervaring weet ik hoe zwaar en hoe eenzaam de donkere dagen voor kerst voor onze ouderen kunnen zijn. Dit jaar komen daar ook nog eens alle beperkingen van de coronamaatregelen bij. Helaas kunnen we daardoor met kerst niet massaal bij opa en oma op bezoek. Maar we kunnen wel proberen om hen op een andere manier liefde en aandacht te geven. Op deze manier willen we daar zelf een kleine bijdrage aan leveren,” vertelt Rick.

Met deze actie wil de SGP Ridderkerk daarnaast haar waardering uitspreken voor al het zorgpersoneel, dat het hele jaar al hard heeft moeten werken. “Dit jaar was voor iedereen een heftig jaar, maar zeker voor de medewerkers in de zorg. Ook nu is de druk op de zorg onverminderd hoog. Gelukkig is er ook aandacht voor de mens achter de verpleegkundige of verzorgende, maar dat neemt niet weg dat er in de politiek wel wat meer aandacht mag zijn voor de zorg. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij,” zegt Rick.