Lokaal

SGP wil totaal lachgasverbod in Ridderkerk

De SGP Ridderkerk wil dat in de APV een compleet verbod op het gebruik van lachgas in het openbaar wordt opgenomen. De partij dient daartoe bij de eerstvolgende raadsvergadering een voorstel in.

“Vorig jaar heeft de gemeenteraad unaniem een motie van ons aangenomen waarin duidelijk staat dat het gebruik van lachgas zonder meer moet worden verboden. Het college doet nu een minder verstrekkend voorstel, waarbij pas wordt ingegrepen als bijvoorbeeld de leefbaarheid in de buurt erop achteruit is gegaan. Wat ons betreft ben je dan veel te laat. Je moet niet pas ingrijpen als de berm vol gebruikte ballonnen ligt, maar meteen een grens trekken bij de eerste gebruiker. Wat ons betreft wordt het gebruik van lachgas helemaal verboden”, aldus SGP-fractievoorzitter Kees van der Duijn Schouten.

Vorig week was in het nieuws dat in de afgelopen 2 jaar minstens 64 jongeren een dwarslaesie hebben opgelopen door lachgas te gebruiken. Daarnaast wees een bewoner van wijk West de SGP vorige week nog op de talloze lege lachgasballonnen en wietzakjes op de parkeerplaats achter het Farel College. “Dit onderstreept nog maar eens dat lachgas een groot maatschappelijk probleem is, ook in Ridderkerk. Vanwege de veiligheid en de volksgezondheid is er alle reden om het gebruik van lachgas te verbieden. Laten we dat dan ook gewoon doen”, aldus Van der Duijn Schouten.