Lokaal

Signaalpunt Eenzaamheid Ridderkerk en signaleringskaart

Om maar direct met de deur in huis te vallen, weet u dat ruim 4000 inwoners van Ridderkerk, oud en jong, zich (zeer) ernstig eenzaam voelen? Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving; het kan leiden tot ongewenst sociaal isolement en gezondheidsproblemen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor deze problematiek. In Ridderkerk is de Coalitie Eenzaamheid Ridderkerk, een samenwerkingsverband van de gemeente Ridderkerk en diverse maatschappelijke partners, de organisatie die zich bezighoudt met dit vraagstuk. Het doel van deze samenwerking is mensen bewust te maken van dit probleem en oplossingen te vinden, te bedenken en te bieden om eenzaamheid tegen te gaan.

De Coalitie Eenzaamheid Ridderkerk is aangesloten bij het landelijke programma van het ministerie van VWS en maakt gebruik van kennis en reeds ontwikkelde programma’s.

Ook u heeft ongetwijfeld te maken met mensen die zich eenzaam voelen of van wie u vermoedt dat hij/zij eenzaam is. Het kan dan lastig zijn om het gesprek aan te gaan, want hoe begint u zo’n gesprek en wat zegt u dan? 

Vanuit de Coalitie Eenzaamheid Ridderkerk wordt aandacht gevraagd voor twee hulpmiddelen die onlangs zijn gelanceerd én zije vragen om uw hulp in de strijd tegen eenzaamheid.


Signaleringskaart

Deze kaart geeft in één oogopslag aan wat signalen kunnen zijn wanneer iemand eenzaam is. Tegelijkertijd staan er handige gesprekstips om uw vermoedens kenbaar te maken. Deze signaleringskaart is verkrijgbaar bij Facet, de Bibliotheek Aanzet, wijkcentra, gezondheidscentra etc.

Signaalpunt Eenzaamheid Ridderkerk

Het Signaalpunt Eenzaamheid Ridderkerk is een (digitaal) punt waar iedereen die zich zorgen maakt over iemand die eenzaam is of als er vermoedens zijn over eenzaamheid, hulp kan inschakelen. Iemand kan uiteraard ook zichzelf aanmelden.

Het Signaalpunt Eenzaamheid Ridderkerk is belegd bij Facet. Een beroepskracht van Facet neemt contact op met degene over wie de melding is gedaan en gaat hiermee in gesprek en samen op zoek naar passende mogelijkheden.

Ken jij iemand die zich eenzaam voelt? Met een melding kan jij het verschil maken!