Slikkerveer loopt te hoop tegen distributiecentrum

“Dit historische gebied heeft veel kans als unieke woonlocatie. Het faciliteren van een groot distributiecentrum ontkent de waarde van deze plek en kan veel beter op een plek waar minder randvoorwaarden voor wonen aanwezig zijn. De nabijheid van de waterbus en ligging aan het water maakt dit een regionale woonlocatie. Tijd om door te pakken!”

Zo luidde een van de vele reacties op de Gebiedsvisie Rivieroevers, waarmee bewoners van Slikkerveer ageren tegen de komst van een groot distributiecentrum op het terrein van voormalig Smit Slikkerveer. Voor de gebiedsvisie, die op 16 december door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zijn het reacties die niet tot een andere insteek zullen leiden. Het college schrapte uit de visie voor de rivieroevers het gedeelte tussen De Schans en de Gorzen. “De vestiging van het distributiecentrum valt niet onder de beoordeling van de gebiedsvisie. De ontwikkeling was al aan de orde bij de start van de gebiedsvisie. We gaan uit van ontwikkelingen die binnen het geldende bestemmingsplan worden toegestaan. Daar wordt de ontwikkeling van Panattoni aan getoetst” aldus het college in de beantwoording van de vele bezwaren.

150 vrachtauto’s per uur
Bewoners van de Ringdijk en De Schans willen zich niet neerleggen bij dit fait accompli. Zij vinden dat de gemeente meer moet doen om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan.  “Alle partijen in de gemeenteraad hebben in 2011 voor een motie gestemd waarin het Havenbedrijf Rotterdam wordt verzocht de vervoerbewegingen langs en door Ridderkerk zoveel mogelijk te beperken. Wat de gemeente nu toestaat staat haaks op deze motie! Per etmaal komen er maar liefst 1760 motorvoertuigen bewegingen bij, dat betekent gemiddeld 150 vrachtauto’s per uur” schetst dijkbewoonster Anja de Geus het doembeeld.
Daarbij is de ontsluiting van het distributiecentrum een bron van grote zorg. Al het verkeer kan er alleen via de Ringdijk in en uit: “Deze verkeersbelasting is veel te zwaar voor dit punt. Bovendien is het gevaarlijk en is hier het begin van een snelfietspad.”

Het college stelt dat verkeer en veiligheid een aandachtspunt is dat in het kader van de vergunningaanvraag wordt getoetst. Dat wordt ingewikkeld in de wetenschap dat er nog meer vrachtverkeer bij komt vanuit het naastgelegen distributiecomplex van P3 Logistic Parks. Vorige week werd bekend dat een warehouse van bijna 11.000 m2 plus 850 m2 per 1 januari 2022 is verhuurd aan het logistieke bedrijf VASCO. Dit betekent dat van de 33.000 m2 nog 6500 m2 beschikbaar. Ook al dit verkeer van P3 Ridderkerk moet bij de Ringdijk in- en uitrijden.

Volgens de Geus kan Ridderkerk het tij nog keren.  “Wil de gemeente een omgevingsvergunning voor Panattoni afgeven of wil de gemeente het niet? De gemeente is hier als bevoegd gezag verantwoordelijk voor. Zijn er vergelijkbare situaties m.b.t. het tegengaan van een groot distributiecentrum aan de rand van een woongebied succesvol verlopen in Nederland? Jazeker, dat is gebeurd. Zie bijvoorbeeld de gemeente Nuenen en Geldrop-Mierlo. Zij hebben de oplossing in de regio gezocht, namelijk  naar een andere geschikte plaats direct aan de snelweg” stelt ze.

Die suggestie is door meer bewoners gedaan. Zij stellen dat het aanbieden van een plek op Nieuw Reijerwaard voor Panattoni een betere optie zal zijn. “Stop de ontwikkeling van een distributiecentrum op deze plek! De ligging gecombineerd met de nog aanwezige cultuurhistorische industriële elementen maken dit tot dé plek waar Ridderkerk zich opent naar de rivier. Indien de ontwikkeling niet meer te stoppen is, leg die claim dan neer voor over een jaar of 15. Uit ervaring weet ik dat dit soort hallen na 10 jaar zijn afgeschreven. Voor de belegger misschien interessant dat er al een herbestemming is?” oppert een van de geanonimiseerde bewoner in zijn reactie op de Gebiedsvisie.

Om meer druk op het gemeentebestuur uit te oefenen wordt binnenkort gestart met een handtekeningenactie.  De lijsten hiervoor komen bij zoveel mogelijk winkels en bedrijven in de wijk te liggen.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.