Sloopplan voor ‘De Heul’ aan de Kerkweg

Het gemeentebestuur van Ridderkerk moet binnenkort een beslissing nemen over al of niet laten slopen van villa “De Heul” aan de Kerkweg in Ridderkerk. Er is een omgevingsvergunning voor sloop van het huis uit 1928 aangevraagd.

“De Heul” werd vooral bekend als het huis van scheepsmagnaat Cornelis Verolme, die het halverwege de jaren vijftig kocht. De huidige eigenaar heeft het sinds 2017 te koop gezet met een vraagprijs van 1,7 miljoen. Na twee jaar is dit gezakt naar anderhalf miljoen.

Gemeentelijk monument

Het huis aan de Kerkweg 217 is sinds 2016 een gemeentelijk monument. Dit geeft geen beschermde status zoals een Rijksmonument, maar wel mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies voor renovatie en onderhoud.

De villa met prachtig gebrandschilderde ramen in de gevel (voorstellende de vier jaargetijden) was een van de eerste panden aan de Kerkweg. Nabij het huis werd op het kavel ook een knechtenwoning gebouwd. Op het terrein staan ook twee monumentale kastanjes, waar menig kind in de afgelopen jaren kastanjes heeft geraapt.

Advies

De sloopaanvraag wordt – voorafgaand aan besluitvorming – van advies voorzien door een erfgoedcommissie. Voor Ridderkerk is dat de Centrale Erfgoedcommissie van Dorp Stad en Land. Dit advies is niet bindend. Het college heeft dit advies nog niet ontvangen. De aanvraag voor de sloopvergunning is net binnen.

Standpunt gemeente Ridderkerk

Op de Facebook pagina van gemeente Ridderkerk staat dat veel reacties zijn op het bericht in De Combinatie over de door de eigenaar aangevraagde sloopvergunning voor het pand De Heul aan de Kerkweg 217. Hier heeft de gemeente Ridderkerk nog geen besluit over genomen.

Er staan twee belangen tegenover elkaar. Het belang van de eigenaar die wil slopen, en het belang van de gemeente die het pand wil behouden (daarom is de woning in 2016 aangewezen als gemeentelijk monument).

De gemeente moet de belangen afwegen en dan een besluit nemen. Dat gebeurt pas als het advies van de Erfgoedcommissie binnen is.