Sluiting CBS Klimop in Rijsoord

Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk heeft tot haar spijt moeten besluiten om CBS De Klimop in Rijsoord te sluiten aan het eind van dit schooljaar, vanwege lerarentekort. Er is in de afgelopen week gezocht naar en gesproken met mogelijke sollicitanten. Helaas is de uitkomst hiervan niet voldoende om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs te garanderen.

Vorige week dinsdag zijn de ouders van de leerlingen van CBS De Klimop in Rijsoord op de hoogte gebracht van het voornemen om de school te sluiten. Dit kwam voort uit het feit dat er zeer recentelijk vijf leerkrachten en de directeur hun baan hadden opgezegd. Hierdoor bleven er te weinig medewerkers over. Na de bijeenkomst is er met de ouders afgesproken dat er nog een week gezocht kon worden naar personeel, voordat het definitieve besluit zou vallen om de school te sluiten. Veel ouders hebben hun betrokkenheid getoond en er zijn geïnteresseerden en sollicitanten naar voren gekomen. PCPO bedankt iedereen die daaraan heeft bijgedragen.

Met de geïnteresseerden en sollicitanten is in de afgelopen dagen, in de meeste gevallen, contact opgenomen om te kijken of er een match is tussen de wensen en mogelijkheden van de persoon en de behoefte van de school. De zoektocht is vooral gericht geweest op bevoegde en bekwame leerkrachten voor CBS De Klimop. Het is erg jammer dat de uitkomst daarvan niet voldoende is om de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen te kunnen garanderen.

Vandaag heeft het bestuur van de stichting het besluit om de school te sluiten voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Met het personeel dat (mogelijk) beschikbaar is, kan de school niet op een goede manier worden voortgezet. PCPO heeft samen met de MR overlegd hoe de overplaatsing van leerlingen wordt begeleid en een baangarantie gegeven voor het personeel.

Evert Vos, directeur-bestuurder PCPO a.i.:“We betreuren het feit dat we, alsnog, het besluit moeten nemen om een school met potentie te sluiten. We vinden het vervelend voor de leerlingen die al jaren op deze school zitten, dat ze nu de overstap moeten maken naar een nieuwe school. Voor PCPO zelf is het ook een verlies. CBS De Klimop hoort al jaren bij onze stichting. We hadden het liever anders gezien, maar in deze tijd van grote personeelstekorten is het in deze situatie onmogelijk gebleken om voldoende bekwame leerkrachten te vinden.”

Foto: Google Maps