Snelle bus beste vorm van openbaar vervoer

Inwoners van Ridderkerk hebben het meeste baat bij een snelle busverbinding richting Rotterdam en de Drechsteden. Dat blijkt uit de ontwikkelvisie voor het openbaar vervoer die de gemeente Ridderkerk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben opgesteld.

Een eventuele lightrailverbinding kan in de toekomst het beste over de Rotterdamseweg lopen. Ridderkerk en de MRDH hebben de ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer op de korte, middellange en lange termijn onderzocht voor de corridor Rotterdam – Ridderkerk- Drechtsteden. Gekeken is in hoeverre tram, lightrail of bus bijdragen aan het aantal banen dat inwoners met het openbaar vervoer kunnen bereiken binnen 45 minuten, de inpasmogelijkheden in de omgeving en de kosten van de drie mogelijkheden. Uit de visie komt naar voren dat een frequentie en snelle busverbinding het meest kansrijk is. Voor een goede bereikbaarheid scoren de tram, lightrail en bus nagenoeg gelijk.

Tram- en light- railverbindingen vergen echter meer ruimtelijke inpassingen en de aanleg-, onderhouds- en beheerkosten zijn hoger dan bij een busverbinding. Wat betreft boogstralen en noodzakelijke vrijliggende infrastructuur is lightrail niet in te passen via het gereserveerde tramtracé. Mocht op lange termijn toch een lightrailconcept haalbaar worden, dan kan het lightrailtracé op de Rotterdamseweg gerealiseerd worden.

Rotterdamse weg, Mac Donalds

In april wordt deze visie voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Ridderkerk en in mei aan het bestuur van de MRDH. Daarna wordt de visie aangeboden aan de provincie Zuid-Holland met het verzoek tot opheffen van de ruimtereservering voor het tramtracé door het centrum.

De onderzoeksresultaten worden nog verder uitgewerkt en vormen de input voor het nieuwe Mobiliteitsplan Ridderkerk.