Lokaal

Snellere busverbinding naar Rotterdam Zuidplein dichterbij

De gemeente Ridderkerk werkt aan een plan voor de aanleg van een snelle busverbinding met Rotterdam Zuidplein, ook wel R-net verbinding genoemd.

De lijn loopt vanaf de Verbindingsweg via de Populierenlaan tot de Vlietlaan en terug naar Rotterdam, over de route van de huidige lijn 146. Het ontwerp voor deze lijn wordt in overleg met de inwoners vormgegeven. Voor het eerste segment, de Populierenlaan, is al een voorlopig ontwerp ontwikkeld. Dit ontwerp zal begin maart worden voorgelegd aan de inwoners van en rond de Populierenlaan. Voor de verdere delen van deze verbinding zal in de nabije toekomst overlegd worden met de omwonenden en belanghebbenden.

Het verbeteren van de bereikbaarheid is cruciaal voor Ridderkerk. Vandaar dat er nadruk wordt gelegd op kwalitatief goed openbaar vervoer, met het oog op het bijblijven bij regionale ontwikkelingen binnen dit domein. Een belangrijk streven op regionaal niveau is het realiseren van een efficiënte en snelle verbinding tussen verschillende gemeenten. Met deze nieuwe verbinding zullen de inwoners van Ridderkerk in de toekomst gemakkelijker kunnen reizen voor bijvoorbeeld werk, studie of familiebezoek.

Om de mobiliteit van de inwoners in en rond Ridderkerk te vergroten, wordt er ook geïnvesteerd in een buurtbus. Deze service maakt snelle verplaatsingen binnen en rondom de gemeente mogelijk. Samen met verbeteringen aan lokale wegen, fietspaden en faciliteiten zoals fietsenstallingen bij bushaltes, dragen de snelle busverbindingen en de buurtbus bij aan het toekomstig bereikbaar houden van Ridderkerk.

Foto: Gemeente Ridderkerk