Snuffelgift voor drie doelen

Uit de opbrengst van het Snuffelpand is 1500 euro geschonken aan Stichting Naar School in Haïti en 500 euro aan hulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Verder doneren de Ridderkerkse Vrouwen voor Vrede 500 euro aan Stichting Ambulance Wens Nederland.

Stichting Naar School in Haïti biedt, hoog in de bergen 45 km ten zuiden van de hoofdstad Port au Prince, onderwijs aan de allerarmsten op een plek waar geen of nauwelijks scholen zijn en ook geen andere voorzieningen zoals drinkwater, elektriciteit of medische zorg. De stichting vindt dat ieder kind het recht heeft om naar school te kunnen gaan, ook als de ouders dat niet kunnen betalen. Vanuit de school worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving en orkaanbestendige huisjes zijn daar een paar voorbeelden van. Marijke Zaalberg, initiatiefnemer en oprichtster van Stichting Naar School in Haïti, werkt uitsluitend met Haïtiaans personeel.

Diyou Robben van Project François heeft een steunactie opgezet voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Haïti op 14 augustus jongstleden. Een klein team kan met hulp van haar familie daar mensen meteen helpen aan voedsel, medicijnen en water.

Stichting Ambulance Wens Nederland is een liefdadigheidsorganisatie van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. Kees Veldboer, die in 2007 Stichting Ambulance Wens heeft opgericht, is eind juli op 62-jarige leeftijd plotseling overleden.

Verkoop en inleveren
Ook de komende maand is het Snuffelpand bij het Dillenburgplein elke woensdag en zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur open. Bij de Meubelshowroom aan de P.C. Hoofstraat (tegenover de Dierenkliniek) is men alle woensdagen en de eerste zaterdag van de maand welkom. Er mag een beperkt aantal klanten per keer binnen zijn. Tijdens de openingsuren kunnen ook herbruikbare spullen ingeleverd worden.

Door:  BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.