Soorten zoeken bij jarige Natuurvereniging

Vanuit het bezoekerscentrum De IJsvogel aan de Waalweg, naast de molen, werd zaterdag 17 september 2022 de 1050 soorten-dag gehouden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Natuurvereniging IJsselmonde.

Vrijwilligers gingen op pad om zoveel mogelijk soorten vogels, vlinders, insecten, planten, vissen, mossen, paddenstoelen en bomen waar te nemen en vast te leggen. Het waarnemen begon al vrijdagavond, met het speuren naar nachtvlinders.

Wethouder Peter Meij (buitenruimte, groen) opende de dag. Hij vindt zo’n waarneemdag belangrijk. Weten hoe de natuur er nu voor staat is nodig om te kunnen volgen hoe de natuur zich ontwikkelt. “De natuur is belangrijk om ons land leefbaar te houden. Maar de natuur staat ook onder enorme druk: stikstof, ruimte voor wegen en bedrijfsterreinen, de behoefte aan duizenden nieuwe woningen.”

Wethouder Meij maakte van de gelegenheid gebruik om de jubilerende Natuurvereniging te feliciteren. De basis werd gelegd door de werkgroep Natuurbehoud Ridderkerk. Die ijverde een halve eeuw geleden voor het behoud van het Meer der Stilte, tussen de waterkerende dijk en de Ridderkerkse gorzengriend.

Foto: Gemeente Ridderkerk