Speelplek blijkt langer in Het Zand

In vervolg op de online petitie “Behouden speelplek Vossiusstraat-Spinozastraat” die massaal werd ondertekend, verscheen in De Combinatie een aantal maanden geleden het artikel “Hakken in het zand voor behoud speelplek”. Er wonen heel veel jonge kinderen in dit deel van de wijk Het Zand en in de laatste nieuwbouw was nog geen nieuwe speelplek.

De petitie bracht bewoners in gesprek met wethouder Peter Meij. Hij was graag bereid om mee te denken. Als volgende stap is door de gemeente een brief met enquête aan de omwonenden verstuurd om het draagvlak te peilen voor verlenging van de tijdelijke speelplek. Hieruit bleek dat de benodigde meerderheid van de buurtbewoners de verlenging steunt. Op basis van deze uitkomst heeft het college besloten om de speelplek tot medio 2024 in stand te houden. De onderbouwing is dat in de nabijgelegen nieuwbouwlocatie Driehoek Het Zand rond die periode een nieuwe speelplek gereed komt. Samen met de speelplek die over enige tijd gerealiseerd wordt in nieuwbouwproject Op ’t Zand (fase 5), zijn er dan twee speelplekken voor de kinderen in dit deel van de wijk.

De huidige speelplek wordt dagelijks druk bezocht en de kinderen zijn heel blij dat deze langer blijft bestaan! Een aanvullend verzoek is nog aan de gemeente gedaan om vanuit het oogpunt van hygiëne het zand rond het speeltoestel te vervangen door kunstgras of houtsnippers. Inmiddels is hierop reactie ontvangen dat kunstgras een te grote investering is en dat houtsnippers niet meer gebruikt worden. Wel wordt het zand jaarlijks gereinigd en zal dat op korte termijn (dit voorjaar) gaan plaatsvinden op deze speelplek.

Door: BAR Lokale Media, deze week te lezen in De Combinatie.