Sporthal De Wissel ingericht als priklocatie

Sporthal De Wissel is door de GGD gekozen als priklocatie voor het coronavaccinatieprogramma. De locatie, die eind februari klaar voor gebruik moet zijn, voldoet het beste aan de eisen. Het gaat daarbij onder meer om bereikbaarheid, toegankelijkheid, centrale ligging en beschikbaarheid gedurende de komende maanden.

De sporthal in het Reijerpark maakt het mogelijk dat gedurende zeven dagen per week wordt gevaccineerd. De gemeente is faciliterend. De leiding over de priklocatie is in handen van de GGD.

Het gebruik van De Wissel is afgestemd met korfbalvereniging KCR, een vaste gebruiker van de sporthal. Er worden geen problemen verwacht omdat over enige tijd het buitenseizoen begint. 

Inwoners die zich laten vaccineren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de priklocatie in De Wissel. De sporthal is per bus bereikbaar. Inwoners met een indicatie kunnen gebruik maken van het WMO-vervoer. AutoMaatje is ook beschikbaar voor inwoners (met en zonder indicatie).