Spullen gevraagd voor Kerstmarkt Oudheidkamer

In de maand december zal in de Oudheidkamer weer een gezellige Kerstmarkt worden georganiseerd. Vanuit de werkgroep klinkt jaarlijks een hulproep aan onze bewoners om voor deze gelegenheid eens een extra zorgvuldige blik te werpen in de kelder, zolder of berging om overbodige zaken van de hand te doen.

Te denken valt dan aan curiosa, kerstartikelen, puzzels, sieraden, spellen enzovoort. Als u deze over heeft, wordt u verzocht dit tijdens openingstijden van de Oudheidkamer af te geven aan de balie. De werkgroep verzoekt u geen kleding, grammofoonplaten, cd’s en boeken af te leveren.      

De Oudheidkamer aan de Kerksingel 26 is geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur.