Lokaal

Stagnatie oud papiervergoedingen aan Ridderkerkse verenigingen

Vrijwilligers van verschillende verenigingen haalden in september 2019 voor laatste keer oud papier op in Ridderkerk. Met de verenigingen zijn destijds goede afspraken gemaakt over de compensatie van de vergoeding die ze kregen voor het papier. Sommige verenigingen gaan werkzaamheden verrichten om buurt en wijk schoon te houden, als alternatief voor de papierinzameling. Deze afbouwregeling houdt in dat een deel van de vergoeding per kwartaal zou worden overgemaakt.

Leefbaar Ridderkerk heeft geconstateerd dat meerdere verenigingen de afgesproken vergoedingen van de eerste twee kwartalen 2020 nog niet hebben mogen ontvangen.

Herhaaldelijke contacten met de gemeente met de vraag van de verenigingen wanneer deze gelden tegemoet gezien kunnen worden, hebben tot op heden niet het gewenste resultaat bereikt.

Juist in deze Corona tijd waarin vele verenigingen het financieel moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden zou je mogen verwachten dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt.

Aan de hand van bovenstaande heeft Leefbaar Ridderkerk vragen gesteld aan het college van Ridderkerk. Gevraagd wordt onder andere hoeveel verenigingen de papiervergoeding voor de eerste twee kwartalen van 2020 nog niet hebben ontvangen en wat hiervan de oorzaak is.