Lokaal

Stand van zaken nieuwe afvalplan

De gemeente geeft een indruk hoe het ervoor staat wat betreft het nieuwe afvalplan.

Laagbouw

De uitrol van de minicontainers is afgerond. Een aantal minicontainers is inmiddels voor de eerste keer geleegd. Tot 1 januari wordt PMD nog op de gebruikelijke manier opgehaald. Vanaf 1 januari mag PMD samen met het restafval in de container met het oranje deksel. Papier wordt nu een keer per vier weken opgehaald. Zie de kalender op bar-afvalbeheer.nl of download de BAR-Afvalapp.

Misschien zijn er inwoners bij wie de oude minicontainer(s) nog niet zijn opgehaald of die nog een oude minicontainer willen in- leveren. U kunt daarvoor contact opnemen met firma Inovim via 0800- 4002050. Inwoners die nog een extra minicontainer voor GFT willen of bij wie een minicontai- ner niet geleverd is, vragen wij hetzelfde te doen.

Hoogbouw

Binnenkort vindt er een gesprek plaats met de VVE’s, waar de nieuwe manier van afvalinzameling voor hoogbouw wordt gepresenteerd. Voor het GFT-afval worden cocons geplaatst in de buurt van appartementencomplexen. Naar verwachting beschikt in het eerste kwartaal van 2020 ieder complex over een GFT-cocon.

Voor bewoners van de hoogbouw geldt eveneens dat tot 1 januari PMD op de gebruikelijke manier kan worden aangeboden. Vanaf 1 januari mag het samen met het restafval in de ondergrondse container.

Foto: Wessel Dekker