Lokaal

Stand van zaken project geluidsscherm A15/A16 Ridderkerk

Op 12 december 2019 nam de gemeenteraad van Ridderkerk het besluit tot het realiseren van een geluidsscherm langs de A15/A16. Ook werd een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie.

Voorbereidingen

Gemeente Ridderkerk is met Rijkswaterstaat (RWS) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in gesprek. Helaas verliep het verkrijgen van informatie vanuit RWS en RVB over de eisen voor het geluidsscherm en de huur van de gronden minder voortvarend dan gewenst was. In het bestuurlijk overleg met RWS heeft wethouder Japenga verzocht om meer medewerking.

Planning

Inmiddels is alle benodigde informatie ontvangen en wordt de aanbesteding voorbereid. Ondanks de vertraging, zet het  college vol in om eind 2021 te starten met de realisatie van het geluidsscherm.

De gemeente Ridderkerk is wel afhankelijk van derden voor het halen van de planning en gaat ervanuit dat de maatregelen rondom covid-19 geen invloed hebben op dit project.

Groene invulling geluidsscherm

De bewoners worden betrokken bij de groene invulling van het geluidsscherm. In november 2020 heeft gemeente Ridderkerk gesproken met de bewonersgroep van het Seringenplantsoen en twee varianten voorgelegd. De bewoners hebben één voorkeursvariant gekozen, die wordt nu verder  uitgewerkt.

Seringenplantsoen