Stand van zaken project geluidsscherm A15/A16

Op 19 december 2019 nam de gemeenteraad van Ridderkerk het besluit tot het realiseren van een geluidsscherm langs de snelwegen A15/A16. Ook werd een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie.

Aanbesteding

Eind mei 2021 is de gemeente met de aanbesteding voor het geluidsscherm gestart. Heijmans Infra BV is de bouwer die het definitief ontwerp opstelt,zodat in september de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Het streven is om eind 2021 te starten met de realisatie van het geluidsscherm.

Groene invulling geluidsscherm

Conform de wens betrekken worden de bewoners bij de groene invulling van het geluidsscherm betrokken. In juli informeert de gemeente wederom de bewonersgroep Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de werkgroep Lucht en geluid over de groene invulling van het geluidsscherm.

De verwachting is dat er in het vierde kwartaal een definitief ontwerp met bijbehorend kostenoverzicht van de groene invulling beschikbaar is.