Lokaal

Start ‘najaarsronde’ maaien

De gemeente Ridderkerk is gestart met de ‘najaarsronde’ maaien. Daardoor zie je hopen met waterplanten en riet op de kant van sloten en vijvers liggen. Daar blijven ze een paar dagen liggen zodat waterdieren zoals kikkers en salamanders de kans hebben om uit het maaisel te kruipen.

Het riet  wordt gemaaid vanaf de kant met trekkers met een maaikorf erachter. Ook wordt er gewerkt vanuit kleine bootjes. Knaagdieren en amfibieën gebruiken riet als schuilplaats om te overwinteren. Daardoor wordt niet alles gemaaid en delen van rietkragen blijven staan.

Door de uitzonderlijk warme zomer duren de onderhoudswerkzaamheden waarschijnlijk wat langer dan normaal. De water- en oeverplanten zijn toen enorm gegroeid. En om vissterfte en botulisme zoveel mogelijk te voorkomen heeft de gemeente in die periode weinig onderhoud uitgevoerd.

Heb je vragen? Bel dan naar (0180) 451 234 en vraag naar Bas Breedveld.