Start werkzaamheden project geluidsscherm A15/A16


In oktober 2021 is de Omgevingsvergunning voor het geluidsscherm A15/A16 verleend en binnenkort wordt gestart op locatie met de voorbereidende werkzaamheden.

Als eerste worden in december 2021 of in januari 2022 de aanwezige bomen gekapt. Dit is nodig om ruimte te maken voor het omleggen van de kabels en leidingen zodat het geluidsscherm gerealiseerd kan worden. De bomen staan op gronden van Rijkswaterstaat en in afstemming met deze partij compenseert de gemeente Ridderkerk de bomen elders binnen het project. Dit wordt meegenomen bij het ontwerp voor de groene invulling bij het geluidsscherm.

Tegelijkertijd vervolgt de gemeente Ridderkerk de overleggen met derden, zoals Rijkswaterstaat en het Waterschap, om hun voorwaarden goed af te stemmen met hun uitvoering. Wanneer dit is afgerond hebben zij meer zicht op de verdere planning van de realisatie van het geluidsscherm.

Groene invulling geluidsscherm

Medio december informeert de gemeente de bewonersgroep Seringenplantsoen en het wijkoverleg West over het definitieve ontwerp van de groene invulling. Ook wordt verder gesproken met de bewonersgroep over de aanpak van de sociale veiligheid op de Hogeweg.