Steun in rug voor nieuw initiatief

Voor de vrijwilligers van de Voedselbank is het uitdelen van voedselpakketten afgelopen. FoodCompany zet deze activiteit voort. Maar stilzitten gaan de dertien vrouwen en mannen niet.

Ze broeden op plannen om hun energie in te zetten voor een nieuw initiatief. Door de coronamaatregelen kwam het brainstormen daarover nog niet van de grond. Maar de contacten met instellingen als Facet, Present, SchulpHulpMaatje, ‘t Gilde en Stichting Integratie in Ridderkerk zijn gelegd.

Het uitgiftepunt werd achttien jaar geleden opgezet door het Interkerkelijk Diaconaal Beraad en was gevestigd in de voormalig huishoudschool aan de Koninginneweg. De vrijwilligers kunnen hun lokaal voorlopig nog gebruiken voor een nieuwe activiteit.

“Met stijgende gasprijzen en hoge inflatie verwachten we dat nog veel mensen in de problemen komen. We gaan door met het hulp bieden aan mensen die geen helper hebben’’, zeggen de vrijwilligers. Ze weten zich gesteund door een achterban van zo’n zesduizend leden van verschillende kerken.

Steun kwam er ook van medewerkers van de gemeente. Een deel van hen zag af van het kerstpakket en schonk de waarde ervan aan de vrijwilligersgroep. Het college rondde het bedrag af tot een mooie vijfduizend euro. Wethouders Laurens Franzen (werk en inkomen) en Marten Japenga (welzijn) boden de cheque voor ‘een mooi maatschappelijk initiatief ’ aan, mede namens de medewerkers.

Ideeën voor een nieuw initiatief zijn welkom: idbridderkerk@gmail.com.

Foto: Gemeente Ridderkerk