Lokaal

Steun voor organisaties in hoge energierekening

Maatschappelijke organisaties kunnen vanaf volgende maand bij de gemeente een eenmalige subsidie van maximaal 7500 euro aanvragen ter compensatie voor de stijgende energiekosten. Aanvragen kan van 16 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Vanwege de hoge energiekosten stelt de gemeente Ridderkerk een steunpakket voor maatschappelijke organisaties beschikbaar. De gemeente vindt dat ook deze organisaties geholpen moeten worden. Het steunpakket richt zich op verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen met een pand in Ridderkerk of die een locatie in Ridderkerk huren en de energiekosten volledig doorbelast krijgen. 

Organisaties met een minimumverbruik van 5.000 kWh per jaar of 2.500 kubieke meter gas per jaar komen in aanmerking voor de subsidie. Er is maximaal €250.000 beschikbaar. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Verduurzamen

De verwachting is dat de hoge prijzen voorlopig niet omlaag zullen gaan. Zuinig omgaan met energie en verduurzamen is daarom nog belangrijker geworden. Om deze reden is in de subsidieregeling opgenomen dat de aanvrager een gratis gesprek zal aanvragen met het Zakelijk Energieloket Ridderkerk. Het energieloket zet zich in voor het verduurzamen van panden van ondernemers en maatschappelijke organisaties in Ridderkerk. Onder meer vragen over het besparen op de hoge energiekosten en de aanpak daarvan kunnen aan dit energieloket worden gesteld.

Wethouder energietransitie Henk van Os is blij met het pakket: “Maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, zijn belangrijk in onze samenleving. We moeten voorkomen dat, als gevolg van de energiecrisis, deze organisaties bijvoorbeeld hogere contributies moeten vragen. Ook zou ik iedere organisatie in Ridderkerk, maatschappelijk of niet, willen oproepen om te verduurzamen. Dit is goed voor dat portemonnee maar ook goed voor onze leefomgeving.”

Informatie over het aanvragen van de subsidie komt vanaf begin januari op de website van de gemeente Ridderkerk te staan. Vragen kan men nu al stellen via j.rombouts@ridderkerk.nl. Daar kan men zich ook aanmelden voor het ontvangen van nieuwsberichten over de subsidieregeling.