Stichting Draagt Elkanders Lasten organiseert Voedselactie 2021

Zoals ieder jaar organiseert Stichting Draagt Elkanders Lasten ook dit jaar weer een actie om geld in te zamelen voor voedselpakketten voor de sponsorgezinnen en anderen. Dat extra voedsel voor mensen in Roemenië en Moldavië, zeker in de koude wintermaanden, hard nodig is, wordt ieder jaar en ieder bezoek weer opnieuw gehoord. En zeker nu, nu  het eind van het veelbewogen jaar 2020 nadert. Het jaar dat als coronajaar de geschiedenisboeken zal ingaan.  Het jaar dat het coronavirus wereldwijd duizenden slachtoffers heeft geëist. Ook in Roemenië en Moldavië waren er veel slachtoffers. Maar naast alle slachtoffers hadden alle gevolgen, vooral ook de economische, enorme impact op allen die het financieel toch al zo moeilijk hadden. De werkeloosheid nam enorm toe, de inkomsten verder af en de nood werd alsmaar groter. 

Gebrek aan voedsel werd meer voelbaar

Al in de zomermaanden hield de stichting een actie voor voedsel voor mensen in Moldavië. En zelfs in de zomermaanden, de maanden dat mensen normaal gesproken relatief makkelijk aan eten kunnen komen, werd er dit jaar honger geleden. Gelukkig reageerden toen ook velen op de oproep om geld voor dit doel te geven.

De komende wintermaanden zullen velen het in Roemenië en Moldavië heel moeilijk krijgen. De periode waarin ze geen eten van het land of uit de tuintjes kunnen halen en waarbij het bovendien nog heel koud kan zijn. Ook de kosten voor gas en elektriciteit lopen enorm op. De prijzen hiervan zijn vergelijkbaar met die in Nederland. Maar met de lage inkomens is dat een enorm probleem.

Ervaringen uit de praktijk

Een sociaal werker waar SDEL al vele jaren mee samenwerkt vertelt het volgende: “Indien iemand gebrek heeft aan dagelijks voedsel, geef hem wat hij nodig heeft. Wij worden steeds weer getroffen door de armoede en het gebrek dat we tegenkomen in de gezinnen. Wij ontmoeten steeds weer ouders die hun kinderen naar bed brengen, terwijl ze honger hebben. Er zijn nog steeds gezinnen waar gedurende de winter kou geleden wordt, terwijl er gebrek is aan goede kleding. Er zijn volwassenen die nog steeds tevergeefs worstelen om een baan te vinden.  Velen lijden honger en koude en hebben gebrek aan de basisbehoeften die nodig zijn voor een behoorlijk leven. Maar bovenal zijn we onder de indruk van de situaties van de kinderen in deze gezinnen, die door al deze tekortkomingen getroffen worden.”

Een alleenstaande moeder, die alleen van maatschappelijke ondersteuning kan leven, had haar kinderen met lege magen en zonder eten naar school moeten sturen. De vrouw was erg overstuur en wanhopig. Ze had geen eten als de kinderen straks uit school zouden komen. In haar nood bad ze tot God en vroeg om een wonder. Juist op deze dag werden de voedselpakketten verspreid. Toen de maatschappelijk werker even later het voedselpakket bracht, vertelde de moeder van haar situatie. Ze was erg verwonderd en dankte God dat haar gebed kennelijk zo snel verhoord werd.

Daarom doet Stichting Draagt Elkanders Lasten (opnieuw) een beroep op u om uw gift voor voedselpakketten over te maken op het rekeningnummer: NL 30 INGB 0670 4710 46 van Stichting Draagt Elkanders Lasten te Ridderkerk, o.v.v. voedsel 2021.

Een pakket, dat in Roemenië of Moldavië wordt gekocht, en o.a. voedsel, olie, meel, suiker, pasta, saus en andere dingen bevat,  kost € 25,-. Hoeveel neemt u er voor uw rekening? Kleinere bedragen zijn uiteraard ook heel welkom.

Aanstaande zaterdag 5 december 2020 zijn Wim Klippel en Peter van der Lugt van Stichting Draagt Elkanders Lasten te gast in het radioprogramma ‘Prettig Weekend‘ om te vertellen over de voedselactie.