Lokaal

Stichting Natuurbeheer Waalbos plaatst ooievaarspaal in Waalbos

Vrijdag 21 oktober 2022 is in het Waalbos een paal met een ooievaarsnest geplaatst in het Waalbos.

De paal van 7 meter lang was al eerder naar de plek van plaatsing gebracht waar de vrijwilligers van de stichting een diep gat hebben gegraven. Daarna is het nest op de paal vastgemaakt en in elkaar gezet. Vrijdag was het dan zover dat met behulp van een aannemer de paal met ooievaarsnest omhoog is gehesen en in het gat is geplaatst. Daarna zijn de schoren bevestigd en is de paal gereed voor gebruik. Nu maar afwachten of de ooievaars dit een mooie plek vinden om te gaan broeden.

Ooievaars leven in de nabijheid van de mens en broeden op hoge plekken zoals telefoonpalen, bomen, schoorstenen, kerktorens, hoogspanningsmasten of op speciaal gemaakt ooievaarsnesten. Er worden in het Waalbos regelmatig ooievaars gezien, reden voor plaatsing van een dergelijk ooievaarsnest in het Waalbos. Ooievaars leven bij voorkeur in extensief beheerde weilanden met hoge waterstanden. De ooievaar eet kikkers, muizen, mollen, regenwormen, aas en insecten die worden gevonden in weilanden en hooilanden. De ooievaar is te herkennen aan zijn extreem lange vleugels en lange rode snavel. In de winterperiode trekken de meeste ooievaars naar het zuiden om in februari weer terug te keren in Nederland.

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht in januari 2015 en wil in samenwerking met Staatsbosbeheer middels beheer, recreatie en educatie het Waalbos tot een interessant natuurgebied te maken waar iedereen van jong tot oud in de toekomst graag naar toe zal gaan. De Stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken. Met vrijwilligers worden bijzondere zaken gerealiseerd zoals dit ooievaarsnest maar ook een oeverzwaluwwand en een kabouterpad. Met vrijwilligers voeren we ook onderhoud uit: fruitboomgaarden snoeien, populieren opkronen, maaien en hooien van graslanden, wilgen knotten en verwijderen van uitgroeiende wilgen langs waterkanten. Wilt u ook een keertje buiten aan de slag, dan kunt u zich aanmelden via: info@onswaalbos.nl