Tekenen voor ‘inclusieve gemeente’

Wethouder Marten Japenga, voorzitter Wim Blok van het Maatschappelijk Burgerplatform (MBR) en Aad van der Ent van het Inclusiepanel Ridderkerk (onderdeel van het MBR) hebben op 30 september 2020 het manifest Iedereen Doet Mee ondertekend.

Met de invoering van het VN-Verdrag ‘Handicap’ moeten gemeen- ten hieraan uitvoering geven. In 2018 ontwikkelden 25 koplopergemeenten, samen met ervaringsdeskundigen, een manifest waarin zij aangaven wat zij binnen het VNG-project ‘Iedereen doet mee!’ wilden bereiken.

Steeds meer gemeenten, waaronder Ridderkerk, zijn met hun ervaringsdeskundigen aan de slag gegaan met het VN-Verdrag. Ze werken aan een inclusieve gemeente waarin iedereen mee kan doen, en waarin alles dat wordt bedacht en gedaan in samenspraak gebeurt met mensen met een beperking.

,,Iedereen moet mee kunnen doen voor zover hij dat kan en wil. Juist omdat we rekening houden met de verschillen tussen mensen’’, aldus het manifest.

Inclusieve gemeente

Het doel van het manifest dat Ridderkerk een echte inclusieve gemeente wordt, voor mensen met en zonder handicap, beperking of psychische kwetsbaarheid. ,,Met het ondertekenen van dit manifest laten we onze inwoners zien dat we hieraan werken, hierin willen leren en zo stap voor stap de doelen in het VN-Verdrag waarmaken’’, aldus de ondertekenaars. Op de foto boven zitten Aad van der Ent (Inclusiepanel Ridderkerk), wethouder Marten Japenga en Wim Blok (Maatschappelijk Burgerplatform) met het manifest.

Foto: Gemeente Ridderkerk