Lokaal

‘The Max’ bij Máximacollege geopend

Wethouder Fleur Stip (onderwijs) opende donderdagmiddag 13 april 2023 The Max, de ruimte waar het Máximacollege jeugdhulp op school biedt.

De school is op 1 januari gestart met ‘Jeugdhulp op school’. Dit project helpt om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Met die betere verbinding willen de school en de gemeente voorkomen dat leerlingen vastlopen in het onderwijs of uitvallen. Het Máximacollege werkt voor dit project samen met Pameijer. De aanpak is gericht op leerlingen die normaal jeugdhulp zouden ontvangen via een indicatie. 

‘The Max’ is de naam van de ruimte waarin de medewerkers van Pameijer met leerlingen aan de slag gaan. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de ruimte op te knappen en opnieuw in te richten.  Het is een klein gebouw naast de school, waar de leerlingen werken aan bijvoorbeeld het reguleren van hun emoties, zelfbeeld, verantwoord omgaan met sociale media en leren vriendschap te sluiten en onderhouden.

Adjunct-directeur Tania Maat: “We hopen dat we door de inzet van deze laagdrempelige hulp escalatie kunnen voorkomen, zodat er geen zwaardere ondersteunings- of hulpverleningstrajecten nodig zijn. Op deze manier wordt ook het onderwijspersoneel ontlast.”