Theatervoorstelling om lezen te bevorderen

Rico Hop gaat een theatervoorstelling maken als vervolg op zijn recent uitgebrachte kinderboek ‘Dwars & Co’. Het doel van de voorstelling is om meer kinderen aan het lezen te brengen.

In afwachting van de coronamaatregelen, gaat de theatervoorstelling ‘De Dwars & Co Show’ in juni in première. De theatervoorstelling heeft een leerzame en actuele boodschap: vooroordelen bespreekbaar maken. De kinderen leren dat ze zich niet teveel moeten laten leiden door anderen, maar juist een eigen mening mogen vormen.

Samenwerking

Een nog belangrijker doel is het enthousiasmeren van kinderen om een boek te lezen. De voorstelling is dan ook tot stand gebracht in samenwerking met stichting Lezen Oké!, die zich inzet voor leesbevordering onder kinderen.
Door de show raken kinderen enthousiast om het boek van Rico Hop te lezen: ‘Dwars & Co’. De hoop is dat ze er zo achter komen dat lezen heel leuk is en dit vaker oppakken.
De voorstelling is bedoeld voor kinderen uit de groepen vier tot en met zeven van de basisscholen in Ridderkerk. Dat zijn ruim 3.200 kinderen.

De voorstelling komt mede tot stand door de gemeentelijke subsidie ‘Cultuur voor Iedereen’. De gemeente wil hiermee Ridderkerkers doelgericht laten leren, door middel van cultuur. Daarnaast draagt Fonobori financieel bij. Deze stichting zet zich in voor het maatschappelijk en culturele welzijn van de inwoners.