Tien Ridderkerkers koninklijk onderscheiden

Tien inwoners van Ridderkerk hebben vrijdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Negen Ridderkerkers (onder wie twee echtparen) werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één inwoner werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Anny Attema reikte de onderscheidingen uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis.

De heer T.J.E.P. (Ton) Versteeg (64 jaar) werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al 49 jaar vervult hij vrijwillige activiteiten in Ridderkerk en daarbuiten op regionaal en landelijk niveau. Ruim 35 jaar was hij zeer actief voor de Gereformeerde Kerk in Rijsoord. In zijn dagelijkse werk als directeur van de Reinigingsdienst Waardlanden spant hij zich in om werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bedenkt hij initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. Hij is – in de regio Zuid-Holland – secretaris geweest van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (NVRD), voorzitter van de werkgroep Reiniging en is nu voorzitter. Op jonge leeftijd was hij penningmeester van de Ridderkerkse schaakvereniging Eeuwig Schaak. Enkele jaren was hij bestuurslid van het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor. Bij de gemeente Ridderkerk had hij bestuursfuncties in de ondernemingsraad en medezeggenschapscommissie.

De volgende Ridderkerkers werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer M.J. (Rinus) Bakker (77 jaar)

De heer Bakker zet zich al zestien jaar als vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Bolnes, de Voedselbank Rotterdam Rijnmond en de Stichting Kledingbank Rotterdam-Beverwaard. De opbrengsten van zijn inzameling van oud papier en oude metalen gaan naar de kerk. Hij vervoert en deelt voedselkratten en zakken met tweedehands kleding en speelgoed uit. Via zijn bemiddeling komen gratis computers van ‘Dajong computervrienden’ bij kinderen in arme gezinnen terecht.

De heer E.J. (Eize) Bultsma (72 jaar)

De heer Bultsma ontving zijn onderscheiding voor de 51 jaar waarin hij zich op sportief, maatschappelijk en kerkelijk vlak inzet. Daarnaast is hij mantelzorger voor zijn vader. Behalve vrijwilliger voor de KNVB, had hij bestuursfuncties bij de Gorinchemse Scheidsrechtersvereniging. Bij de Protestantse Gemeente ‘Levensbron’ was hij ouderling en leidde hij kerkdiensten. Nog steeds verricht hij daar belangrijk werk. Verder is hij actief bij Buurtpreventie  Drievliet Het Zand en Facet Ridderkerk.

De heer C.A. (Cor) Hagestein (76 jaar)

De heer Hagestein werd onderscheiden voor 48 jaar belangeloze inzet voor diverse organisaties. Onder zijn voorzitterschap groeide de Personeelsvereniging van de Albron Group uit tot drieduizend leden. Bij de FNV Horecabond had hij diverse functies. Als activiteitenbegeleider droeg hij bij aan het welzijn van de bewoners van Zorgcentrum ’t Ronde Zand. Ook is hij een van de initiatiefnemers en oprichters van Stichting Buurtpreventie Drievliet Het Zand, waarvan hij sinds 2014 voorzitter is. 

Mevrouw P. (Pleuni) Hagestein-van Gameren (71 jaar)

Mevrouw Hagestein is 29 jaar actief als vrijwilliger en mantelzorger. Ze heeft (bestuurs)functies bij de Vereniging van Eigenaren Palladio (administrateur en penningmeester), de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken, afdeling Rijsoord (penningmeester) en de Stichting Buurtpreventie Drievliet Het Zand (penningmeester en secretaris). Zij verzorgt trainingen EHBO en AED en is in de Riederborgh lid van de cliëntenraad. Al jarenlang verleent zij intensieve zorg aan haar zus en echtgenoot. 

De heer D. (Dirk) Ketting (71 jaar)

De heer Ketting is meer dan 39 jaar vrijwilliger, onder meer bij de diaconie van de Protestantse Gemeente in Bolnes. Daarvan is hij ruim twintig jaar de voorzitter. Voor de kinderen verzorgde hij jarenlang kinderkampen in de periode rond Hemelvaartsdag en voor ouderen een bootreis. Via het diaconale werk was hij betrokken bij het werk van de Voedselbank Rotterdam en in de weer voor het uitgiftepunt in Ridderkerk. Al jarenlang is hij klusser van CBS De Fontein.

De heer ir. J. (Jan) Luijendijk (69 jaar)

De heer Luijendijk kreeg een onderscheiding voor de 37 jaar waarin hij zich vrijwillig inzet voor de Protestantse Gemeente te Bolnes (lid en voorzitter College van Kerkrentmeesters en ouderling-kerkvoogd kerkenraad). Hij had een voortrekkersrol in de modernisering van het interieur en plaatsing van zonnepanelen. Hij was lid van het Breed Moderamen van de Classis Dordrecht van de Protestantse Kerk in Nederland. Tevens is hij de medeoprichter en voorzitter van Fonobori en actief bij de afdeling Ridderkerk van het CDA. De Wereldwinkel staat hij bij met advies en fondsenwerving. 

Mevrouw G.G.J. (Truus) Luijendijk-van Nes (69 jaar)

Mevrouw Luijendijk zet zich al 27 jaar in als vrijwilliger. Bij de Wereldwinkel koopt zij non-food producten in, verkoopt producten vanuit kramen en promoot jaarlijks de kerstpakketten. Bij de Protestantse Gemeente Bolnes houdt ze als diaken, wijkouderling en wijkmedewerker contact met gemeenteleden en zorgt dat er altijd een predikant is om voor te gaan. Bij de Stichting Noordhave was zij secretaris en bij verschillende organisaties is ze vertrouwenspersoon.

Mevrouw drs. C.M. (Corry) Teeuw-Saly (56 jaar)

Mevrouw Teeuw werd onderscheiden omdat zij 31 jaar vrijwilligerswerk doet. Als adviserend arts heeft zij een belangrijke rol in de voorbereiding van de vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. Tijdens deze vakanties draagt zij de medische eindverantwoordelijkheid voor de gasten. Zij is leidinggevende aan de zondagsschool van de wijkgemeente Drievliet/Oostendam van de Hervormde Gemeente en vrijwilliger bij de christelijke boek- en muziekwinkel De Kandelaar.

De heer L. (Leen) Willemstein (82 jaar)

De heer Willemstein is 39 jaar actief als vrijwilliger. Bij de muziekvereniging Harmonie Slikkerveer was hij secretaris en verrichte hij lange tijd hand- en spandiensten. Als technicus van Tafeltje-dek-je heeft hij veel klanten geholpen. Ook bij de Stichting Oud Ridderkerk kunnen ze rekenen op zijn inzet voor technische zaken en onderhoud, is hij voorzitter van de Werkgroep Foto- en Beelddocumentatie, baliemedewerker en beheerder van het Infocentrum in de Oudheidkamer.

Foto’s Gemeente Ridderkerk: Jos Wesdijk