Lokaal

Tips tegen zomerluchtjes in gft-container

De rolcontainer voor organisch keuken- en tuinafval (GFT en etensresten) kan in de zomer sneller gaan stinken en zelfs voor maden zorgen. Daar zit niemand op te wachten. Met deze tips kunt u dit voorkomen of beperken.

Zet de container op een koele plaats, uit de zon.

Gooi vlees en vis verpakt in de eerste container die geleegd wordt. In een krant in de gft-container of in een plastic zak in de restcontainer.

Maak de container regelmatig schoon met water en eventueel groene zeep. Gebruik geen chloor, want dit is schadelijk voor het composteringsproces.

Gebruik producten Containerfris, Bio-rem of HG tegen gft-geur om eventueel stankoverlast te voorkomen.

Zorg dat de container goed gesloten blijft.

Leg onderin de container een oude krant, dan leegt de container makkelijker. Het gebruik van afbreekbaar plastic of papieren gft-zakken voorkomt vervuiling van de container.

Gooi geen vochtig afval in de container. Laat gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje drogen en laat vochtige etensresten eerst uitlekken.

Hang een pantykous met mottenballen in de container tegen vliegen en maden.

Gooi altijd het restafval in een plastic weg in de grijze of ondergrondse restcontainer.