Lokaal

Toch start aanleg glasvezelnetwerken Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft met twee partijen,T-Mobile en KPN als providers van diensten, overeenstemming bereikt over de aanleg van een tweetal glasvezelnetwerken binnen de gemeente Ridderkerk. De voorbereidingen voor de aanleg zijn inmiddels gestart en de verwachting is dat eind 2021, begin 2022, de eerste klantaansluitingen worden gerealiseerd door T-Mobile.

Begin 2023 zal KPN naar verwachting de eerste klantaansluitingen realiseren.

Door beide aanbieders is gepland dat de werkzaamheden binnen een periode van 12 maanden worden afgerond. Als gevolg van de Telecomwet kan de gemeente helaas niet voorkomen dat beide partijen op verschillende momenten grondwerkzaamheden verrichten.

Vrijwel geheel Ridderkerk wordt door de genoemde partijen voorzien van glasvezel. Voor de woningen in het buitengebied, ca. 0,8 % (ca 175 woningen) van de totale potentiële aansluitingen, is gezien de kosten door beide partijen gekozen voor een mogelijke vraagbundeling.

Voor wat betreft Oostendam is de gemeente in gesprek met Deltakabel, de glasvezelexploitant van Hendrik-Ido-Ambacht. Vanuit deze buurgemeente is aanleg eenvoudig te realiseren, aansluitend op het daar al aanwezige glasvezelnetwerk.

Met deze overeenstemmingen geeft de gemeente Ridderkerk invulling aan de vraag naar een moderne toekomstbestendige infrastructuur op telecomgebied. Door de providers worden ook andere providers zoals bijvoorbeeld Kliksafe benaderd, zodat ook deze partijen gebruik kunnen gaan maken van het netwerk.

Eerdere pogingen zijn mislukt. Zoals van Netwerkbeheerder E-fiber in 2019 . Daarna werd op 31 oktober 2019 werd veel publiciteit het L2Fiber glasvezelproject gelanceerd. L2Fiber zou in de gemeente Ridderkerk supersnel internet gaan aanbieden, maar dat is uiteindelijk ook niet doorgegaan.