Toch woningen bij Huishoudschool?

In de gemeenteraadsvergadering van 24 februari 2022 zal de gemeenteraad zich buigen over de Herbestemming van de Huishoudschool.

Partijen GroenLinks, ChristenUnie, Partij 18Plus, PvdA, CDA en Echt voor Ridderkerk hebben een amendement ingediend om niet alleen te onderzoeken naar het voorliggende voorstel voor het herbestemmingsscenario waarbij Maatschappelijk partners worden gehuisvest in de voormalige Huishoudschool met een wijkcentrum en een multifunctionele zaal en het college opdracht te geven om het herbestemmingsscenario Maatschappelijk partners, een wijkcentrum en een multifunctionele zaal nader uit te werken.

De raad wordt voorgesteld te kiezen voor een herbestemmingsscenario van het perceel waarbij er gevraagd wordt om te kiezen voor een herbestemmingsscenario van het perceel van de voormalige huishoudschool waarbij Maatschappelijk partners worden gehuisvest in (een deel) van de voormalige Huishoudschool met een wijkcentrum in combinatie met woningen op het perceel. Het college opdracht te geven om het herbestemmingsscenario van het perceel van de voormalige huishoudschool waarbij Maatschappelijk partners worden gehuisvest in de voormalige Huishoudschool met een wijkcentrum in combinatie met woningen op het perceel verder uit te werken.

Gezien het aantal partijen dat dit amendement heeft ingediend heeft dit kans van slagen om aangenomen te worden.

De gemeenteraadsvergadering begint vanavond om 20.00 uur. De vergadering is live en achteraf te volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.