Toegangscontrole en -pasjes afvalplan Ridderkerk

In alle ondergrondse containers en GFT-cocons wordt een toegangscontrolesysteem gemonteerd. In december 2019 worden pasjes verstrekt aan alle inwoners in de hoogbouw.

In een eerder stadium van de uitrol van het beleidsplan “Afval en Grondstoffen” is gecommuniceerd dat alle inwoners een nieuw pasje zouden krijgen, dus ook de inwoners van de laagbouw en de lintbebouwing, zodat ook zij gebruik kunnen maken van de ondergrondse containers voor papier/karton.

Op basis van voortschrijdend inzicht is inmiddels besloten dat deze inwoners geen nieuwe pasjes krijgen. Zij hebben immers minicontainers aan huis.

De inwoners die de papiercontainers hebben geweigerd omdat ze verwachten gebruik te kunnen blijven maken van de ondergrondse papier/karton container, kunnen alsnog, kosteloos, een minicontainer voor papier/karton krijgen. In specifieke gevallen kunnen zij wel een pasje aanvragen. Of dit wordt verstrekt is ter beoordeling van de NV BAR Afvalbeheer.

Stand van zaken uitrol beleidsplan

In vier weken tijd zijn bijna 36.000 minicontainers uitgereikt. Sommige inwoners hebben een minicontainer geweigerd. Voor papier was dat ongeveer 4%. Voor GFT ligt dit onder de 1 % en voor PMD+rest op ongeveer 1,5%. Sommige inwoners hebben extra minicontainers voor GFT aangevraagd en gekregen.

In totaal zijn er 26.394 oude minicontainers ingenomen, waarvan er 21.643 herbruikbaar waren en konden worden verkocht en 4.751 bleken door een defect niet herbruikbaar maar konden worden gerecycled.

Aantal uitgereikte en gechipte containers:

GFT12.300
Papier11.559
PMD + rest11.943
Totaal35.802


Aantal weigeringen:

GFT109
Papier486
PMD + rest197


Eerste voorzichtige resultaten

In november 2019 is door de NV BAR Afvalbeheer voor het eerst papier in de uitgereikte minicontainers ingezameld. De opbrengst was daarbij 105.000 kilo. Dit is exclusief de inhoud van de ondergrondse containers. Ter vergelijking met vorig jaar november is dit afgerond 25.000 kilo meer.

Hier worden nog geen conclusies aan verbonden, maar het is wel een zeer positief resultaat.