Toegankelijkheid Crezéepolder wordt verbeterd

In april 2021 maakte SGP Ridderkerk zich zorgen over de toegankelijkheid van de Crezéepolder voor mensen die minder goed ter been zijn en heeft daarover vragen gesteld aan het college van Ridderkerk.

Gemeente Ridderkerk is in contact getreden met Zuid-Hollands Landschap (ZHL) om aandacht te vragen voor het zware toegangshek en het onverharde pad.

Hekwerk

Het aanwezige hekwerk is na jaren van verval opnieuw aangebracht door ZHL. Het is volgens het ZHL een herstel van een eerder bestaande voorziening.

Toegankelijkheid

Vanuit de wijk Drievliet wordt de toegang naar de Crezéepolder voor wandelaars gemarkeerd door twee hekken: eerst een passeerhek met een grastegelondergrond en vervolgens een zogenaamd klaphek.

De gemeente Ridderkerk heeft  aan ZHL gevraagd om de grastegelverharding te vervangen door een dichte bestrating. ZHL geeft aan dit in het voorjaar van 2022 te willen uitvoeren. In de huidige periode wordt namelijk veel onderhoudswerk aan het groen uitgevoerd en is er geen capaciteit voor andere werkzaamheden.

De gemeente Ridderkerk heeft tevens gevraagd om het zware klaphek aan te passen. ZHL geeft aan op korte termijn te onderzoeken welke aanpassing mogelijk is en dat eveneens in het voorjaar van 2022 uit te voeren.

Routes voor mensen met een beweegbeperking

Op de website van de beheerder(ZHL) wordt de route door de Crezéepolder niet aangemerkt als een route die geschikt is voor rolstoel en/of wandelwagen.

Aanpassingen zijn zonder een grote financiële investering niet mogelijk, terwijl de Crezéepolder – een getijdengebied – voor mensen met een loopbeperking een risico blijft ten tijde van hoog water.

Daarom wordt geen ingrijpende aanpassingen doorgevoerd in het gebied.