Lokaal

Toekomst van het centrum krijgt vorm

De gemeente werkt al een aantal maanden aan de toekomst van het centrum van Ridderkerk. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben uitgebreid meegedacht over de toekomstvisie voor een (be)leefbaar, bruikbaar en bereikbaar centrum. Onder meer tijdens de Maand van het Centrum in juni.

Die informatie wordt nu verwerkt in de concept-visie ‘Ontwikkelperspectief Centrum’. Ook die laat de gemeente toetsen door iedereen die mee wil denken over het centrum.

Aandachtspunten

Wethouder Henk van Os: ,,De informatie is opgehaald tijdens bijeenkomsten met belanghebbenden en tijdens de Maand van het Centrum. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat mensen groen en beleving missen. Ook blijkt er behoefte aan meer speciaalzaken. En parkeren en de bereikbaarheid blijken aandachtspunten.’’

Mobiliteitsplan

De visie hangt samen met het Mobiliteitsplan. Daarin wordt gekeken hoe we Ridderkerk in de toekomst makkelijk bereikbaar, leefbaar en gezond kunnen houden. Deze twee plannen moeten in samenhang worden bekeken. Omdat het Mobiliteitsplan wat vertraging heeft opgelopen, komt ook het Centrumplan wat later.

Extra onderzoek

Verder wil de gemeente de visie zorgvuldig opstellen. Daarom wordt er extra onderzoek gedaan. Om vraag en aanbod beter in beeld te krijgen, wordt het type winkelpubliek onderzocht. Van Os: ,,Zo ontdekken we aan welk winkelaanbod er behoefte is. Vastgoedeigenaren kunnen veel met die informatie. Wij kunnen daar als gemeente ook een rol in spelen door proactief in gesprek te gaan met partijen waarin interesse is.’’ Daarnaast krijgt de invulling van de buitenruimte extra aandacht. Er worden extra varianten en schetsen uitgewerkt. Ook de mogelijkheid van een verkeersluwer Koningsplein is onderwerp van onderzoek.

Eerste contouren

Van Os: ,,De eerste contouren van het ‘Ontwikkelperspectief Centrum’ worden nu zichtbaar. In een bijeenkomst in november wordt een en ander gepresenteerd en kan iedereen daarover meedenken. In februari kunt u tijdens een bijeen- komst uw mening geven over het concept. We laten dan zien wat we hebben opgehaald en onderzocht.’’ Daarna gaat de concept-visie voor besluitvorming naar het college en de raad.

Foto: Wessel Dekker