Toenemend sluipverkeer op Rijkstraatweg in Ridderkerk-Rijsoord

De ontwikkeling van het gebied Nieuw Reijerwaard heeft invloed op de verkeersafhandeling in de directe omgeving. Inwoners ervaren toegenomen sluipverkeer op de Rijkstraatweg en op het viaduct aan de Populierenlaan.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2020 beaamt wethouder Peter Meij dat sluipverkeer is toegenomen op de Rijkstraatweg. Een recente meting geeft aan dat de stijging 6 % is. In 2017 was het sluipverkeer hoog en in 2018, 2019 weer gedaald. De vraag blijft altijd wat bestemmingsverkeer is.

De gemeente heeft de problemen aangepakt door instellen van een vrachtwagenverbod voor niet-bestemmingsverkeer op de Rijkstraatweg tussen de Voorweg en Noldijk. Het probleem is dat de politie moeite heeft om consequent te handhaven.

Daarom wil wethouder Peter Meij verdere maatregelen nemen zoals de bedrijven in de omgeving benaderen om hen op te wijzen van het geldende vrachtwagenverbod op Rijkstraatweg en zij hun chauffeurs kunnen informeren. Ook wordt de voorrangssituatie gewijzigd op de aansluiting van Voorweg op Rijkstraatweg zodat dan vrachtauto’s langer moeten wachten en hierdoor ontmoedigd worden om deze sluiproute te nemen. Tevens wordt de wegbewijzering verder geoptimaliseerd. Daarnaast wordt een poging ondernomen om bij de navigatiebedrijven de Rijkstraatweg uit hun geadviseerd routesysteem te halen.

Op een vraag van raadslid Petra van Nes – de Man, Burger op 1, antwoordde de wethouder dat er door de gemeente geen steun wordt verleend aan de mensen die bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning van het nieuwe locatie van het bedrijf Bakker – Barendrecht op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard.

De situatie van het viaduct Populieren is van een andere orde omdat dit een normale doorgaande route is en ook winkels moeten kunnen worden bevoorraad.