Lokaal

Toespraak burgemeester Anny Attema, Veteranendag 2019

Mevrouw de minister, dames en heren, meisjes en jongens, maar vooral: veteranen van Ridderkerk,

Van harte welkom, hier op het Koningsplein. Fijn dat u er allemaal bent.
Al veertien jaar vieren we in Ridderkerk de plaatselijke Veteranendag.

Mevrouw de minister, ik denk dat ik namens iedereen hier spreek als ik zeg dat we zeer vereerd zijn met uw komst naar onze gemeente. Wat fijn dat u daar deze keer bij kan zijn, hier op ons eigen Koningsplein.

Een hartelijk welkom ook aan onze erevoorzitter van het Veteranencomité Ger de Jong. Fijn dat u er weer bij kunt zijn. (Leen van Geenen, ouwe trouwe Veteraan.) Emmy Deira, die het zo vele jaren heeft georganiseerd. En ook de leden van gemeenteraad en college van harte welkom. Fijn dat u er bent vandaag.

Met deze dag, met dit feest, zegt Ridderkerk tegen alle veteranen: dank jullie wel.

Onze veteranen krijgen dit feest aangeboden om zo onze waardering, respect en dankbaarheid te tonen aan u, die zich met groot plichtsbesef heeft ingezet voor de vrede en de veiligheid van ons vaderland en van vele anderen overal op de wereld.

Sommigen vervulden hun plicht lang geleden, in voormalig Nederlands Indië en Nieuw Guinea, anderen in Libanon of de Sinaï, of in meer recente brandhaarden zoals het voormalig Joegoslavië, in Irak, Afghanistan of Mali.

U diende voor iets dat uitstijgt boven het eigenbelang. Vaak op verre en onherbergzame plekken en met gevaar voor eigen leven. Om ons, maar ook anderen, te beschermen tegen dreiging.

U verdient daarvoor onze allergrootste dankbaarheid en respect. U was samen met uw wapenbroeders bereid het hoogste offer te betalen voor de vrijheid. Voor onze normen en waarden. Voor uw medemensen, hier in Nederland of ver over zee.

Nederland telt ruim 100.000 veteranen. De meeste militairen komen in orde terug van hun missie. Zij kunnen het leven bij defensie of in de burgermaatschappij gelukkig zonder al te veel problemen weer oppakken. Maar velen van u hebben ook zeer ingrijpende dingen meegemaakt. U ben geconfronteerd met buitensporige situaties, u bent geconfronteerd met geweld of u heeft zelf geweld moeten gebruiken. Sommigen zijn als slachtoffer of als ooggetuige geconfronteerd met wreedheden. Het zijn omstandigheden, die andere mensen bijna niet kunnen bevatten. Ikzelf ook niet.

Wie geen veteraan is, kan maar moeilijk doorgronden wat onze militairen op hun missie hebben meegemaakt.

Gelukkig ontstaat er de laatste jaren meer bekendheid en dus ook meer begrip voor veteranen en voor hun situatie.

De gewone man of vrouw die je kan tegenkomen op straat, draagt geen uniform, geen medailles of insignes. Maar het is die ogenschijnlijk gewone man of vrouw die vorig jaar, of tien jaar geleden, of misschien wel een generatie geleden, bereid is geweest zich op te offeren voor totale vreemden zoals ik. Het is goed dat een tv-serie als ‘Beau en de veteranen’ de aandacht vestigt op veteranen bij een breed publiek. Presentator Beau van Erven Dorens gaat in zijn programma met door PTSS getroffen veteranen in Noorwegen aan de slag met hun trauma’s.
De verhalen van deze veteranen maken ons bewust van de dure plicht die we als Nederlandse samenleving hebben om goed voor deze vrouwen en mannen te zorgen. Dat is een opdracht voor ons allemaal. Niet alleen voor de directe omgeving of voor defensie. Maar voor ons allemaal.
Met deze Veteranendag willen we bijdragen aan dat respect en die erkenning. Het actieve Veteranencomité, aangevoerd door onze voorzitter Jan Paul Apon, zet zich daarvoor met veel enthousiasme in.

Fijn dat ik ook jonge veteranen hier op het Koningsplein zie. Want deze dag is er ook voor jullie. Ook al hebben jullie soms moeite het veteraan-zijn te erkennen. Door de verhalen en ervaringen van onze veteranen worden we ons bewust van de vrede en vrijheid waarvan we in ons eigen land elke dag mogen genieten.

Veteranen hebben één heel bijzonder ding gezamenlijk. Veteranen zijn gewone mensen die ongewone dingen hebben gedaan.

Dat doen nog elke dag vele jonge mannen en vrouwen tijdens missies op allerlei plekken in de wereld. De veteranen van morgen. Laten we ook aan hen denken.

Dames en heren,

Het is een feestelijke dag vandaag in Ridderkerk. Maar met een serieuze ondertoon. Een dag van dankbaarheid, waardering en respect voor onze veteranen. Die gewone mensen die ongewone dingen hebben gedaan.

Ik wens u allemaal – de oudere veteranen, de jongere veteranen, jullie partners en familieleden, en alle belangstellenden op dit Koningsplein, een mooie Veteranendag 2019 toe.

En vanavond uiteraard “de blauwe hap”!

Ik dank u wel.