Tonia Ruybroek officieel benoemd als bestuurslid Sociaal Werk Nederland

De Ridderkerkse Tonia Ruybroek (37) is op 14 maart officieel benoemd als nieuw bestuurslid van Sociaal Werk Nederland. Vanaf mei 2019 is zij ook de nieuwe directeur-bestuurder van KijkopWelzijn in Barendrecht en Welzijn Albrandswaard (SWA).

Sociaal Werk Nederland (SWN) is de branchevereniging van het sociaal werk. De vereniging noemt Ruybroek een jonge en talentvolle aankomend bestuurder en omschrijft haar als leergierig, verbindend en positief kritisch. Ze wordt gezien als een goede vertegenwoordiger van de kleine welzijnsorganisaties.

Toegevoegde waarde

De raden van toezicht van KijkopWelzijn en Welzijn Albrandswaard zien de toegevoegde waarde van het bestuurslidmaatschap van SWN. Voorzitter Peter van Vugt: “Wij hechten veel waarde aan kwalitatief sociaal werk en een professionele sociaalwerkorganisatie. SWN heeft voor onze branche een waardevolle rol en beschikt over veel kennis en kunde. Ook geloven wij dat de groei die Tonia bij SWN doormaakt, haar tot een sterkere bestuurder van onze organisaties maakt.”

Lokaal gericht

Ruybroek wordt pas later dit jaar actief als bestuurslid van SWN, zodat zij eerst goed kan starten als directeur-bestuurder van KijkopWelzijn en Welzijn Albrandswaard. Het bestuurslidmaatschap van SWN kost maximaal twee dagen per maand. Zij is ook voorzitter van zwem- en waterpolovereniging Poseidon ‘56 in Ridderkerk.