Tramtracé geschrapt: Ridderkerk niet meer ‘op slot’

Als het aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ligt, hoeft Ridderkerk in haar ruimtelijke plannen voortaan geen rekening meer te houden met een eventuele tramlijn dwars door de gemeente, waarover al vijftien jaar wordt gesproken.

Dat betekent, dat de gemeente verder kan met allerlei plannen die door de ruimtelijke reservering voor de tramlijn jarenlang ‘op slot’ zaten.

Duidelijkheid voor gemeente

Wethouder Peter Meij is blij met deze stap van de provincie: ,,Er ontstaat nu duidelijkheid voor allerlei plekken in de gemeente, ook voor particuliere eigenaren. We kunnen bijvoorbeeld verder met de toekomst van de vroegere huishoudschool. En voor twee kerken aan de Koninginneweg is er nu ook duidelijkheid.’’

Intussen gaat het college verder met het werken aan hoogwaardig busvervoer richting Rotterdam en de Drechtsteden. ,,De provincie weet dat we daar serieus werk van maken. Dat was ook wel een voorwaarde om het tramtracé te schrappen uit de Omgevingsvisie van de provincie.’’

Woningbouw

Ook voor wethouder Marco Oosterwijk is het bericht uit Den Haag goed nieuws. ,,We kunnen verder met plannen voor woningbouw die last hadden van de ruimtereservering voor de tram. Heel belangrijk in een tijd waarin veel behoefte is aan goede, betaalbare woningen, bijvoorbeeld voor jongeren en senioren. En Wooncompas kan verder met de herstructurering van haar flatwoningen aan de Koninginneweg.’’

Definitief besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen binnenkort een definitief besluit over het schrappen van het tramtracé. De ruimtereservering voor de tram op de Rotterdamseweg richting de Beverwaard blijft bestaan, maar dat past in de visie van Ridderkerk.

SGP rondt tramdossier af

Donderdag 16 januari 2020 was Gerard van den Breevaart, namens de SGP lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland in Ridderkerk. Hij werd door SGP-fractievoorzitter Kees van der Duijn Schouten en wethouder Marco Oosterwijk bijgepraat over de noodzaak om de ruimtelijke reservering voor het tramtracé te laten vervallen: In Ridderkerk worden diverse knelpunten voor met name woningbouw door een positief besluit van Provinciale Staten opgelost.

Zowel SGP Ridderkerk als de statenfractie zijn het hier over eens en willen deze procedure zo spoedig mogelijk positief afsluiten

Kees van der Duijn Schouten, Gerard van den Breevaart, en wethouder Marco Oosterwijk