Lokaal

Tramtracé geschrapt

Ridderkerk hoeft in haar ruimtelijke plannen voortaan geen rekening meer te houden met een eventuele tramlijn dwars door de gemeente. Over de Ridderkerklijn is zo’n vijftien jaar gesproken. Het op woensdag 3 juni 2020 genomen besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland betekent, dat de gemeente verder kan met allerlei plannen die door de ruimtelijke reservering voor de tramlijn jarenlang ‘op slot’ zaten.

Het Ridderkerkse college is blij met deze stap van de provincie. Wethouder Peter Meij: ,,Er ontstaat nu duidelijkheid voor allerlei plekken in de gemeente, ook voor particuliere eigenaren. We kunnen bijvoorbeeld verder met de toekomst van de vroegere huishoudschool. Ook monumentale panden aan de Molensteeg zijn hierbij gebaat. En er is duidelijkheid voor twee kerken aan de Koninginneweg.’’

Intussen gaat het college verder met het werken aan hoogwaardig busvervoer richting Rotterdam en de Drechtsteden. ,,De provincie weet dat we daar serieus werk van maken. Dat was ook wel een uitgangspunt om het tramtracé te schrappen uit de Omgevingsvisie van de provincie.’’

Woningbouw

Ook voor wethouder Marco Oosterwijk is het bericht uit Den Haag goed nieuws. ,,We kunnen verder met plannen voor woningbouw die last hadden van de ruimtereservering voor de tram. Zoals de 133 woningen in Driehoek Het Zand en het gebied rondom de P.C.Hooftstraat. Wooncompas kan verder met de herstructurering van haar flatwoningen aan de Koninginneweg.’’

Het ontwerp-bestemmingsplan Driehoek Het Zand wordt deze week voor zes weken ter inzage gelegd en in het najaar, inclusief de reacties, aan de gemeenteraad voorgelegd.

Foto: Gemeente Ridderkerk