Lokaal

Trekker en hooier voor het Waalbos

Stichting Natuurbeheer Waalbos heeft dankzij bijdragen van Fonobori, de Groene Motor en de gemeente Ridderkerk een tweedehands trekker met hooibandmachine en aanhanger gekocht. De stichting onderhoudt een aantal grasvelden in het Waalbos om deze om te vormen naar bloemrijke hooilanden die bijdragen aan het in stand houden van vlinders en insecten.

In 2018 heeft de stichting een aantal graslanden (bij elkaar ca. 1 ha) geëgd en ingezaaid met een bloemenrijk mengsel, waarvan de zaden geoogst waren in de Biesbosch. Sinds die tijd onderhoudt de stichting deze bloemrijke grasvelden volgens sinusmaaibeheer. Sinus maaien houdt in dat er steeds een deel van het gras wordt gemaaid en een deel blijft staan. Dit heeft als voordeel dat er altijd bloeiende kruiden zijn en altijd plekken waar de rupsen van de vlinders kunnen overleven. Het doel was om ook de andere grasveldjes te gaan sinus maaien. Handmatig hooien en het maaisel afvoeren is echter een zware klus, vooral omdat dit meestal gebeurt in een warme periode. Daarom was de stichting blij met de bijdragen om een trekker met aanhanger en een hooibandmachine aan te kunnen schaffen. Dit neemt het zware werk uit handen en nu kan het maaisel ook daadwerkelijk van het veld worden afgevoerd, terwijl dit voorheen op hoge stapels werd gelegd. De wens voor een maaimachine aan de minitrekker moet echter nog even wachten. De aanschaf was duurder dan begroot, vooral omdat er nog een rolbeugel op de trekker moest worden aangebracht. De stichting wilde dit echter per se doen om de veiligheid van de vrijwilligers die erop rijden te waarborgen. Een rolbeugel voorkomt dat iemand vast komt te zitten onder de trekker als deze omslaat.

Op dit moment maait de stichting nog met een maaibalk waarachter lopend wordt gemaaid. De wens is om ook aan de trekker een maaiarm te krijgen, maar daar moet nog even voor worden doorgespaard. Mochten er lezers zijn die een tweedehands maaiarm voor een Iseki trekker te koop hebben, dan hoort de stichting dat graag.

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) is opgericht in januari 2015 en heeft als doel om in samenwerking met Staatsbosbeheer het Waalbos via beheer, recreatie en educatie tot een interessant natuurgebied te maken waar jong en oud graag naartoe gaan in de toekomst. De stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken. Voor meer informatie: www.onswaalbos.nl. Neem contact op via info@onswaalbos.nl.