Lokaal

Trots op certificaat na cursus Nederlands

Dinsdag 20 november was de feestelijke afsluiting van de Basiscursus Nederlands voor vrijwilligers. De trotse cursisten ontvingen het certificaat uit handen van docente Anda de Feyter van Delken & Boot. 

Voor het goed kunnen functioneren, ook in het vrijwilligerswerk, is het beheersen van de Nederlandse taal belangrijk. Facet Vrijwilligerssteunpunt verzorgde de werving van de vrijwilligers en faciliteerde de leslocatie. De cursus is georganiseerd vanuit de Lokale Werkgroep Taalbevordering en de lessen zijn verzorgd door Taalorganisatie Delken & Boot.

Vanaf april is de groep veertig weken aan het werk geweest met het verbeteren van het spreken, lezen en schrijven. Gemotiveerd zijn de lessen gevolgd, waarbij de stimulerende en deskundige rol van de docente erg gewaardeerd werd. De vrijwilligers Pleun en Mieke waren van waarde om de cursisten individueel te ondersteunen. Ieder heeft op zijn en haar niveau hoor- en zichtbaar vorderingen gemaakt.

De cursisten zijn als vrijwilliger actief bij de Kledingbank, WVC Bolnes, Het Busje, CBS De Wingerd, Buurtklik Drievliet, CBS De Klimop en de Vrouwendag. Twee cursisten hebben inmiddels betaald werk.

Voor meer informatie over taalactiviteiten en taalcursussen kan iedereen terecht bij het Taalpunt, elke dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Bibliotheek Ridderkerk centrum via taalpuntridderkerk@debibliotheekaanzet.nl. Voor informatie over vrijwilligerswerk kan iedereen contact opnemen met Facet Vrijwilligerssteunpunt, Schoutstraat 5, vrijwilligerssteunpunt@facetridderkerk.nl .