Lokaal

Tweede Kamerverkiezingen: volmacht en kiezerspas

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. U kunt stemmen in een willekeurig stembureau in Nederland. Wilt u stemmen in een andere gemeente dan degene waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Stemmen bij volmacht

Er zijn twee manieren om iemand anders te machtigen: via een schriftelijke volmacht of een onderhandse volmacht. Een kiezer mag niet meer dan drie volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem uitgebracht worden.

Schriftelijke volmacht

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

1. Vul het machtingsformulier in. U kunt dit formulier ophalen in het gemeentehuis of aanvragen via verkiezingen@ridderkerk. nl en (0180) 451 231.
2. U en degene die u machtigt moeten allebei het machtigings- formulier ondertekenen.
3. Stuur het ingevulde machtigingsformulier naar Gemeente Ridderkerk, t.a.v. Team Verkiezingen, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.
4. De gemeente stuurt een volmachtsbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit vol- machtsbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Let op: Als u al een kiezerspas heeft aangevraagd of als u per brief kunt stemmen, kunt u geen schriftelijke volmacht aanvragen. Degene die namens u gaat stemmen, moet op maandag 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt. U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken of toch nog zelf gaan stemmen.

Onderhandse volmacht (overdracht stempas of kiezerspas)

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

1. Vul de achterkant van de stempas of kiezerspas in.
2. U en degene die u machtigt moeten allebei de stempas of kiezerspas ondertekenen.
3. Geef degene die u machtigt uw stempas of kiezerspas en een kopie van uw geldige identi- teitsbewijs. De gemachtigde moet de kopie aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

U kunt tot en met de dag van de stemming iemand op deze manier machtigen. U kunt een onderhandse volmacht altijd intrekken en toch nog zelf gaan stemmen.Stemmen met een kiezerspas

U vraagt de kiezerspas aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan op twee manieren: schriftelijk of persoonlijk.

Schriftelijk

1. Vul het aanvraagformulier voor een kiezerspas in. U kunt dit formulier ophalen in het gemeentehuis of aanvragen via verkiezingen@ridderkerk.nl en (0180) 451 234.
2. Stuur het ingevulde formulier en uw stempas naar Gemeente Ridderkerk, t.a.v. Team Verkie- zingen, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.
3. Het formulier moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.
4. De gemeente stuurt u een kiezerspas.

Persoonlijk

U kunt tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur persoonlijk een kiezerspas aanvragen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via (0180) 451 234. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. U krijgt meteen een kiezerspas van de gemeente.Kiezerspas

Let op:
• Heeft u een volmacht aangevraagd of mag u per brief mag stemmen? Dan kunt u geen kiezerspas aanvragen.
• Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt.
• Als u gaat stemmen, moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs laten zien. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Meer informatie?

Neem contact op met Team Verkiezingen via verkiezingen@ridderkerk.nl.