Uitbreiding netwerk laadpalen

De komende jaren neemt elektrisch rijden enorm toe. Daarom breidt de gemeente het netwerk van openbare laadpalen in Ridderkerk de komende jaren uit.

De gemeente heeft een plankaart opgesteld, waarin alle geplande laadpalen staan. Begin 2022 zijn de inwoners via onder andere een brief, de gemeentekrant en sociale media gevraagd mee te denken over de locaties van de laadpalen. Hier zijn veel reacties op ontvangen. De meeste reacties waren erg positief. Inwoners hebben extra of betere locaties voorgesteld. Daarnaast zien we dat er zorgen zijn over de keuze van locaties of toename van de parkeerdruk.

De geplande locaties worden in september vastgesteld met een verkeersbesluit. De laadpalen worden pas geplaatst nadat er een aanvraag is ingediend. De verwachting is dat de nu vastgestelde locaties in 2025 voorzien zijn van een laadpaal.

De antwoorden op de meest gestelde vragen is te vinden op ridderkerk.nl/uitbreiding-netwerk-laadpalen.