Uiterlijk eind februari sporthal de Wissel als priklocatie in Ridderkerk

Vaccinatie tegen Corona is gestart voor medewerkers met betrekking tot acute zorg en medewerkers van verpleeghuizen. Deze vaccinatie vindt plaats op centrale GGD locaties (in onze regio is dat Rotterdam Airport), in ziekenhuizen en in zorginstellingen.

De verwachting is om – zo snel als mogelijk is, afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins – daarna te starten met de groep mobiele en niet mobiele thuiswonenden 60+’ers, de inwoners van 18-60 jaar met medische indicatie en vanaf het 2e kwartaal met de inwoners van 18-60 jaar zonder medische indicatie.

De gemeente Ridderkerk is gevraagd om per gemeente te zoeken naar één geschikte priklocatie die moet voldoen aan specifieke eisen, zoals bereikbaarheid, toegankelijkheid, centrale ligging, voldoende vaccinatievolume, flexibiliteit en beschikbaarheid tot in ieder geval eind augustus met uitloop naar half oktober. Vaccineren moet kunnen plaatsvinden op 7 dagen per week. Uitgangspunt is om uiterlijk eind februari a.s. in ieder geval minimaal 4 priklijnen per locatie gereed te hebben.

Wat wordt er van de gemeente gevraagd

  • Zoeken naar één geschikte priklocatie per gemeente die moet voldoen aan een programma van eisen. Voor Ridderkerk is sporthal De Wissel aangewezen. De voorgestelde locatie is door de GGD/GHOR inmiddels goedgekeurd. Voor de Korfbalvereniging leidt dit niet tot problemen i.v.m. het komende buitenseizoen. De Korfbalvereniging is inmiddels geïnformeerd.
  • Inrichting van de ruimte in samenwerking met de GGD.
  • Zorg voor personeel (locatiemanager, EHBO, catering, schoonmaak, beveiliging, parkeerwacht, hosts).
  • Intern is een projectgroep vaccinaties opgericht waarin de afdelingen Facilitair, Vastgoed, Maatschappij en Communicatie participeren.
  • De planning is om eind februari de locatie gereed te hebben. Of we dan ook open kunnen gaan, is afhankelijk van beschikbaarheid van vaccins en personeel (o.a. prikkers). Het besluit hierover ligt bij de GGD.

Vervoer

De burger is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de priklocatie. Er is een OV verbinding naar de priklocatie en burgers met een indicatie kunnen gebruik maken van het WMO-vervoer. AutoMaatje is ook beschikbaar voor inwoners (met en zonder indicatie). Daarvoor geldt een aantal richtlijnen die in de communicatie meegenomen wordt.