Lokaal

Uitkomsten verkeersonveiligheidsonderzoek ‘Prikker op de Kaart’

De inwoners van de gemeente Ridderkerk hebben aangegeven welke locaties zij binnen de gemeente als verkeersonveilig ervaren. Dit hebben zij gedaan door het invullen van de online enquête tool Prikker op de Kaart.

In totaal zijn er 687 enquêtes ingevuld en 1208 unieke prikkers geplaatst 856 keer is het gedrag in het verkeer genoemd als oorzaak van de onveilige situatie en 717 keer werd de inrichting van de weg genoemd als oorzaak van de onveilige situatie. 63% van de respondenten heeft thuis wonende kinderen. En 554 prikkers zijn geplaatst op een school-thuis-route.


Top 20 van meest genoemde locaties

Alle prikkers zijn verzameld, geclusterd en daaruit komt een top 20 van meest genoemde locaties. Wat opvalt is dat bij 12 van 20 locaties het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie wordt genoemd. Alle locaties liggen op een school-thuis-route en twee van de locaties liggen in de directe omgeving van een school. Per locatie is aangegeven of er in 2019 ongelukken zijn gebeurd. Van het genoemde aantal is nog niet duidelijk wat de aard, oorzaak en ernst van het ongeluk was.

Hieronder de top 20 met per locatie aanvullende informatie:

Rotonde Vondellaan – Vlietlaan – Donkerslootweg

Er zijn 55 prikkers geplaatst. Bij 29% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 35% de infrastructuur en bij 36% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en de onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 vijf ongelukken gebeurd.

Rotonde Vondellaan – Vlietlaan – DonkerslootweqKruising Sportlaan– Kievitsweg– Sportlaan

Er zijn 34 prikkers geplaatst. Bij 44% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 15% de infrastructuur en bij 41% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 twee ongelukken gebeurd

Wegvak Willem Dreesstraat – Koningsplein – Schoutstraat

Er zijn 26 prikkers geplaatst. Bij 54% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 38% de infrastructuur en bij 8% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 twee ongelukken gebeurd.

Wegvak Willem Dreesstraat – Koningsplein – Schoutstraat


T-kruising Ringdijk – Benedenrijweg (Slikkerveer eind Oranjestraat)

Er zijn 24 prikkers geplaatst. Bij 29% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 42% de infrastructuur en bij 29% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen ongelukken gebeurd.

Wegvak Bilderdijklaan – Huyqensplantsoen – Van Alphenstraat

Er zijn 18 prikkers geplaatst. Bij 44% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 11% de infrastructuur en bij 44% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie is in 2019 één ongeluk gebeurd.

T-kruising Rijnsinqel – Benedenrijweg

Er zijn 17 prikkers geplaatst. Bij 29% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 29% de infrastructuur en bij 41 % wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de auto’s,
vrachtauto’s en motoren. Op de locatie zijn in 2019 negen ongelukken gebeurd.

Kruising St. Jorisstraat – Molensteeg

Er zijn 16 prikkers geplaatst. Bij 44% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 13% de infrastructuur en bij 44% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de bromfietsers, auto’s, motoren, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 twee ongelukken gebeurd.

Kruising St. Jorisstraat – Molensteeg


Oversteek Burgemeester de Zeeuwstraat – Burgemeester Crezéestraat

Er zijn 14 prikkers geplaatst. Bij 21% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 50% de infrastructuur en bij 29% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen ongelukken gebeurd.

T-kruising Benedenrijweg – Ringdijk – Randweg

Er zijn 14 prikkers geplaatst. Bij 29% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 21 % de infrastructuur en bij 50% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 drie ongelukken gebeurd.


Wegvak Ringdijk – Kraanbaan

Er zijn14 prikkers geplaatst. Bij 64% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 14% de infrastructuur en bij 21 % wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen ongelukken gebeurd.

T-Kruising Rijksstraatweg – Linnenstraat

Er zijn 13 prikkers geplaatst. Bij 8% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 62% de infrastructuur en bij 31 % wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen ongelukken gebeurd.

T-Kruising Vondellaan – Da Costalaan

Er zijn 13 prikkers geplaatst. Bij 54% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 15% de infrastructuur en bij 31 % wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen ongelukken gebeurd.

T-Kruising Vondellaan – Da Costalaan


Kruising Frans Halstraat – Jonkheer van Karnebeekweg – Meester Troelstrastraat

Er zijn 12 prikkers geplaatst. Bij 50% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 33% de infrastructuur en bij 17% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 twee ongelukken gebeurd.

Rotonde Donkerslootweg – Erasmuslaan

Er zijn 13 prikkers geplaatst. Bij 67% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 25% de infrastructuur en bij 8% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie is er in 2019 één ongeluk gebeurd.

Rotonde Donkerslootweg – Erasmuslaan


Burgemeester de Gaaii Fortmanstraat – Jan Luykenstraat – Kerkweg

Er zijn 10 prikkers geplaatst. Bij 80% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 0% de infrastructuur en bij 20% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets. voetgangers, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie is er in 2019 één ongeluk gebeurd.

Kievitsweg – Benedenrijweg

Er zijn 10 prikkers geplaatst. Bij 60% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 30% de infrastructuur en bij 10% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals auto’s, vrachtauto’s, motoren e.d. Op de locatie zijn in 2019 drie ongelukken gebeurd.

Rotonde Jan Luykenstraat – Vondellaan – Bilderdijklaan

Er zijn 10 prikkers geplaatst. Bij 20% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 30% de infrastructuur en bij 50% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de fiets, bromfietsers, auto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 zeven ongelukken gebeurd.

Rotonde Jan Luykenstraat – Vondellaan – Bilderdijklaan


Wegvak Erasmuslaan – Huizingastraat – Noordmansstraat

Er zijn 9 prikkers geplaatst. Bij 44% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 11 % de infrastructuur en bij 44% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en auto’s. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s, motor e.d. Op de locatie zijn in 2019 geen ongelukken gebeurd.

Dillenburgplein

Er zijn 9 prikkers geplaatst. Bij 0% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 33% de infrastructuur en bij 67% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers en voetgangers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende
weggebruikers zoals de fiets, bromfietsers, auto’s, vrachtauto’s e.d. Op de locatie zijn in 2019 vier ongelukken gebeurd.

Dillenburgplein


Wegvak Erasmuslaan

Er zijn 9 prikkers geplaatst. Bij 22% van de prikkers wordt het gedrag als oorzaak van de onveilige situatie genoemd. Bij 56% de infrastructuur en bij 22% wordt beide genoemd. De locatie is voornamelijk onveilig voor fietsers. De onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende weggebruikers
zoals de fiets, auto’s en vrachtauto’s. Op de locatie zijn in 2019 drie ongelukken gebeurd.

Wegvak Erasmuslaan


Veel van de genoemde locaties waren al in beeld bij gemeente Ridderkerk. Deze zijn al genoemd of onderdeel van plannen en projecten zoals het Mobiliteitsplan, HOV visie, onderzoek verkeersstructuur centrumring, herinrichting Erasmuslaan e.d. De locaties die nog niet bekend waren, maken het beeld over de verkeersveiligheid in Ridderkerk compleet.

Inwoners hebben, tussen 9 september en 12 oktober 2020, de Prikker op de Kaart in kunnen vullen. Dit hebben zij gedaan door het plaatsen van een prikker op de kaart en het beantwoorden van een aantal vragen. Alle geplaatste prikkers zijn verzameld, geclusterd en daaruit is de eerder genoemde top 20 ontstaan. De uitkomsten van de Prikker op de Kaart worden via de Blauwkai gedeeld met de inwoners. Wanneer de gemeente Ridderkerk aan de slag gaat met de individuele projecten zullen de betreffende bewoners en andere belanghebbenden betrokken worden voor participatie.

Bron: Gemeente Ridderkerk