Lokaal

Uitzonderlijke rijkdom aan libellen ontdekt in het Reijerpark te Ridderkerk

Het zomerse weer zorgt veel activiteit bij libellen. De afgelopen tijd zijn enkele zeldzame libellen in het Reijerpark ontdekt. Het gaat om Vuurlibel, Gevlekte witsnuitlibel en Sierlijke witsnuitlibel. Die laatste was tot vorig jaar alleen maar gezien in noordoost-Nederland. De vijver in het Reijerpark blijkt bijzonder rijk aan libellen te zijn.

Het mooie weer van de afgelopen weken heeft de natuur in een versnelling gezet. Bovendien trekt het ook natuurliefhebbers van de Natuurvereniging Eiland IJsselmonde naar buiten. Zo werd ontdekt dat bij de vijver in het Ridderkerkse Reijerpark veel verschillende soorten libellen zitten. Er werden twaalf verschillende soorten geteld. Opvallend genoeg was deze grote diversiteit alleen bij de vijver te zien. De andere wateren in het park waren minder in trek bij deze vliegende insecten.

Naast enkele algemene libellen werden ook drie bijzondere soorten ontdekt: Vuurlibel, Gevlekte witsnuitlibel en Sierlijke witsnuitlibel. In de plas bleek een kleine populatie Vuurlibellen aanwezig te zijn. Het verspreidingsgebied van de Vuurlibel heeft zich door het opwarmende klimaat van Zuid-Europa naar het noorden uitgebreid. De Gevlekte witsnuitlibel is meer een zwever en kan in sommige jaren massaal op nieuwe plekken verschijnen. Dit jaar lijkt zo’n invasie plaats te vinden.

De Sierlijke witsnuitlibel is een zeer zeldzame soort in heel Nederland. Na 1970 werd de soort lange tijd niet meer gezien, totdat hij in 2006 weer waargenomen werd. De enige populatie in Nederland leeft sindsdien in Nationaal Park De Wieden-Weerribben. Dit voorjaar is de bijzondere situatie dat rondzwervende Sierlijke witsnuitlibellen op diverse plekken verspreid door het land opduiken. Hij is nu in alle provincies waargenomen, met uitzondering van Zeeland. Het Reijerpark vormt tot nog toe slechts één van de vier gebieden in Zuid-Holland waar deze soort gezien is.

Libellen zijn goede graadmeters voor de waterkwaliteit. Op basis van de waarnemingen in het Reijerpark kan je stellen dat de waterkwaliteit in de plas wel goed zit. Niet zo zeer het feit dat nu een paar zeldzame libellen ontdekt, maar wel de grote diversiteit aan soorten. Van meerdere libellen en juffers is vastgesteld dat ze in de vijver voortplanten.

Het is voorlopig nog afwachten of beide wettelijk beschermde witsnuitlibellen zich blijvend vestigen in het Reijerpark. Daar moeten we even geduld op hebben, want het duurt twee jaar voordat de larven zich ontwikkeld hebben tot libel. Tot die tijd is het zaak om de waterkwaliteit op peil te houden door een zorgvuldig beheer.