Lokaal

Update afval: toegangssysteem en spreiding

De gemeente heeft een update vrijgegeven omtrent de afvalverwerking in Ridderkerk.

Toegangssysteem

Samen met de leverancier kijkt de gemeente op dit moment naar een oplossing voor de storing in het toegangssysteem van de ondergrondse containers en GFT(E)-cocons. De komende periode lopen zij de toegangssystemen van alle containers en cocons zorgvuldig na. Voorlopig kunnen alle containers en cocons nog zonder afvalpas geopend worden.

Beste spreiding

Verder gaat de gemeente, op basis van de ervaring die inmiddels is opgedaan, kijken waar eventueel extra ondergrondse containers nodig zijn. Zo wordt het scheiden van afval zo makkelijk mogelijk gemaakt voor alle inwoners. In dit ‘verdichtingsplan’ neemt de gemeente alle ondergrondse containers voor PMD+restafval, papier+karton en glasbakken mee, zodat deze optimaal verspreid zijn. Er wordt verwacht in de loop van het jaar te starten met de uitvoering van dit plan.